//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
6. A horvátországi református
egyházközségek úrasztali terí-
tői Felhősné Csiszár Sarolta

Felhősné Csiszár Sarolta:

A horvátországi református egyházközségek úrasztali terítői

 A kárpátaljai református egyházközségek felmérése után kezdtünk hozzá a horvátországi gyülekezetek úrasztali készleteinek a felméréséhez 1998-ban. Munkánkban nagy segítségünkre volt Lábadi Károly Istennek hajlékai a Drávaszögben (Budapest, 1994) című tanulmánya, amely az egyházak jegyzőkönyveinek hiteles felhasználásával veszi sorra az egyházakat, melyben egyebek mellett közöl minden fellelhető leltárt is, ami az úrasztali készleteket tartalmazza. Igy Vörösmart, Csúza, Hercegszőlős, Sepse, Kő, Karancs, Laskó, Várdaróc, Kopács és Bellye leltárait vehettük Bellye kivételével munkánk alapjául, ott ugyanis a háború áldozata lett a templom és az egyház teljes anyaga. A Drávaszögön kívül eső településeken, Haraszti és Rétfalu, az egyházközségekben meglévő helyi anyagra hagyatkoztunk. Az innen ugyancsak kívül eső Szentlászlón és Kórógyon a templomok szintén romokban hevernek, a lakosság most kezd visszatelepülni ősi földjére, most szerveződnek újra az egyházak, így úrasztali felszereléseket ezeken a helyeken sem találtunk. A felmérhető 11 egyházközségben, bár a háború nyomai még érezhetők, az úrasztali készleteket többnyire együtt találtuk a parókiákon és a templomokban.

Az összeírás egyik jelentős tételét, a 2O9 darabot számláló, úrasztali terítők és egyéb templomi textíliák tették ki. Ez a szám magában foglal minden textilféleséget így a sákramentumok kiszolgálásához tartozó úrasztali terítőket, kehely és keresztelőedény takarókat, a templomok bútorzatának állandó letakarására szolgáló ún. garnitúrákat, terítőket, padtakarókat stb. amelyek rendszerint 2-12 darabból állnak. Így a számok tükrében ez igazán szerénynek tekinthető. Különösen feltűnő, hogy kevés az úrvacsorai asztal megterítéséhez használatos úrasztali terítők száma, jóllehet a korábbi leltárak 8-14 terítőt is felsorolnak. Mégis az tapasztalható, hogy többnyire kevés közöttük a személyes adomány, a helyi kézimunka. Az összeírásból az is kiderül, hogy a nagy múltú horvátországi református egyházközségek nem becsülték igazán őseik tárgyi emlékeit. Korábbi századokból alig őriztek meg valamit.

A felmérés során regisztrált 2O9 darab úrasztali terítőből és templomi textíliából egyetlen 18. századi terítőt találtunk, és csupán 2O darab a 19. századiak száma is. A többi, 187 darab, a 20. századból való. Ezt a megállapítást a hozzáférhető leltárok támasztják alá. Csúzán pl. az 1885-ös püspöki látogatásra történő összeírás 14 darab úrasztali terítőt sorol fel: egy sima gyolcs abroszt, egy csipkével szegett fehér gyolcs abroszt, egy recesávos rojtos abroszt, négy darab selyemterítőt, amelyből egy kék, egy zöld, egy veres, egy virágos, három selyem kendőt, ebből egy kockás, egy virágos selyem kék pántlikával és egy virágos selyem veres pántlikával szegve és egy virágos selyem terítő. A leltár részletesen leírja a terület egyetlen 18. századi, 172O-as terítőjét, felsorol egy fehér muszlin, csipkével szegett terítőt 1815-ből és egy veres selyemmel kivarrott, virágos terítőt. Az újabb összeírás 1922-1927 között folyamatosan történt. A 12. tételben összeírt összesen 14 darab terítő között már csak egy darabot találtunk az 1885-ben felsoroltakból. A 8. tételhez irt, ma is meglévő korábbi darabot, az 172O-as "kenyértakarót", amelynek az anyagát az összeíró tévesen, selyemként határozta meg és amelyet a megjegyzés rovatban található rövidített idézet pontosít. Különös viszont, hogy felsorol a 6. tételben három terítőt, amelyről azt irja, hogy a kék megvolt 1812-ben, de erről az 1812-es terítőről az előző leltár nem tesz említést. Az általunk 1998-ban készített összeíráskor talált 22 darab terítő és egyéb templomi textilia között az összeírásban szereplők közül már csak az 172O-as, a Millenniumi bordó bársony és a vörös bársony "úrasztali lábszőnyeget" tudtuk regisztrálni. A többi újabb szerzemény. Ugyanezt tapasztaltuk a többi egyházközségnél is.

Hercegszőlősön az 1817-es püspöki látogatásra készített leltár maradt meg. A terítők száma itt ekkor 8 darab volt. Egy fekete selyemdamaszt, virágos mintával, arany csipkével szegve és díszítve, egy kék virágos gyolcs abrosz, széles rececsipkével a közepén, 2 db egy végbe való veres és zöld virágos vesszős szélű selyemkendő, 1 abrosz, amely négy mintás selyem kendőből volt összedolgozva, 1 db három szélből való, rojtos szélű sávos abrosz. Egy fehér szedett mintás (vesszős), rojtos szélű vászon abrosz és 1 db veres virágú selyem, keresztelőedény takaró. Jegyes, korábbi évszázadból való évszámos darab nem volt közöttük. Közbülső időben nem készítettek leltárt, igy meg kell elégednünk az általunk 1998-ban történt összeírással. Itt összesen 28 darab úrasztali terítőt és egyéb templomi textíliát találtunk. Ezek között egy sem volt már olyan, amit az 1817-es leltár felsorol. Múlt századit is mindössze 3 darabot találtunk, egy három részből álló nyers szinű ripsz garnitúrát a század végéről, a többi mind a 2O. századból való.

Sepsén az 1817-es összeírás mindössze 3 darabot regisztrált: "egy gyolcs, 1 selyem, egy sárga, fekete virágos" terítőt. 1998-ban 17 terítője és templomi textíliája volt. Ebből 3 darab volt múlt századi, 14 darab 2O. századi.

egyházközségében 1855-ben készített leltárt. Ekkor 3 darab terítője volt: 2 db selyem kendő, 1 fekete terítő. 1998-ban is 3 terítőt találtunk.
 
Karancson 1817-ben 9 darab terítője volt az egyháznak, 1885-ben kiegészülve egy újabbal, amely 1853-ban készült bordó selyemből. Az 1998-as összeíráskor 17 darab terítőt és templomi textíliát találtunk. Ezek között már nem találtunk egy darabot sem, azokból, amit az 1817-es leltár említ. De mint egyetlen múlt századi darabot, megtaláltuk az 1853-ból valót. A többi mind 2O. századi.

Laskón az 1817-es és az 1895-ös összeíráskor is 12 darab terítő volt. Közöttük "1 taft takaró 1789. V. J. Pr. felirat" írással és egy 1861-es évszámos terítő. 1998-ban az összeíráskor a talált 18 darab terítő között az 1789-est már nem találtuk meg, de megtaláltuk az 1861-es terítőt és még két darabot a 19. század legvégéről.

Várdarócon 1825-ben készített leltárt az egyház. Ekkor 11 úrasztali terítőt vettek számba, ezek között volt egy 1787-es évszámos, egy 1817-es és egy 1818-as évszámos terítő is. A következő leltár 1882-ben készült. Közöttük a korábbi leltárban szereplők közül már egyet sem találtunk meg, de az 1882-es leltárban szereplőkből 1998-ban a 38 darab kézimunka között találtunk 3 darab olyan terítőt, amely szerepelt az utóbbi leltár tárgyai között. Ezek közül kettő évszámos, az egyik 1868-ból, a másik 1879-ből való, egy pedig évszám nélküli. 35 darab 2O. századi.
 
Kopácson 1771-ben 7 darab terítőt írtak össze. 1817-ben a jegyzőkönyv 4 darab abroszt és terítőt ír és ekkor már létezett a ma is használatos zöld taft terítő. Az 1879-ben kezdődő jegyzőkönyvben pedig egy most is meglévő bordó bársony terítő. 1998-ban a 9 darab terítő között a korábbiból nem, de az 1879-ből megtaláltunk 2 darabot. A többi terítő a 2O. századból való.

Rétfalu gyülekezetében 1998-ban 30 darab úrasztali terítőt és templomi textíliát regisztráltunk. Korábbi közöttük sem volt. 19 századi volt 3 darab, 20 századi 27 darab.

Vörösmarton, n és Harasztiban, az egyháznak csak 20. századi terítői voltak. Vörösmartról mindössze annyit tudunk, hogy az 1885-ös püspöki látogatáskor nem voltak értékesebb edényei. 1909-ben közadakozásból vásároltak egy terítőhöz és egy szószék terítőhöz való bársonyt, ami 115 korona 82 fillérbe került. A terítőkre festett díszítések kerültek, amelyet a helybeli nők végeztek Novák Olga iparművész irányításával. A szószéktakarón a következő feliratot lehetett olvasni: LEGYETEK VALÓBAN AZ IGÉNEK MEGTARTÓI. A terítők 1998-ban már nem voltak az ekkor összeírt 13 darab textília között. Harasztiban 13 terítőt találtunk.

A terítők anyagvizsgálata azt mutatja, hogy a horvátországi egyházközségek a magyar református gyülekezetek között a módosabbak közé tartoztak. A 209 darab textíliából 50 darab készült bársonyból, ami igen nagy szám, 2 plüssből, 65 darab volt a bolti damasztok száma (abroszok és szalvéták), 20 darab volt házi és takácsvászon, 8 darab szövet, 1O darab gyolcs, 3 darab batiszt, 1 perzsa szőnyeg, 10 db selyembrokát és selyemtaft, 6 darab ripsz és 34 darab az egyéb (10 db horgoltcsipke és kötöttcsipke, 5 napszövet, 3 matlaszé, 1 clott, 1 kasmír, 1 balon, 1 műszál, 10 nyloncsipke). Feltűnően sok a bársony és az egyéb kész ipari termék, így pl. ipari damaszt terítő és csak elvétve akad egy-egy házilag készített vászon abrosz. Mivel az ipari termékek meglehetősen drágák voltak, az egyszerű egyháztagok számára elérhetetlenek, így nyilván a terítők zömét közadakozásból vásárolták. Egy-egy ilyen darab beszerzését nagy előkészület előzte meg. Elkészítését rendszerint hozzáértő műhelyekre bízták.

Éppen ezért nagy erénye az itteni úrasztali terítőknek, hogy a díszítésben az alkalomnak megfelelően nagy biztonsággal használták az egyházi szimbólumokat. A 12 egyházközségből 9-ben találtunk olyan díszített terítőt vagy egyéb templomi textíliát, ahol a díszítésben a szimbólumok kapták a központi szerepet. Leggyakrabban a kalász, szőlőfürt és a kehely ábrázolással találkozunk, de előfordul szív, horgony, boroskancsó, tölgylevél, mákgubó és három terítőn is találkoztunk a galamb szimbólikus ábrázolásával. Ezek közül most csak egyet, a galambábrázolást szeretném kiemelni, amely országosan elterjedt ugyan, de úrasztali terítőkön nem a leggyakrabban használt egyházi szimbólum. Kiemelését az indokolja, hogy ezen a kis területen három terítő fő motívumaként is megtaláljuk, mégpedig nem is egy, hanem kétféle értelmezésben is. A népművészetnek igen kedvelt motívuma. Ott találjuk a legkorábbi népi textileken, faragott, festett használati tárgyakon, de az egyházművészetben, így a templomok faragott bútorzatán, a festet kazettás mennyezeteken. Használata a keresztyénséget megelőző időből épp úgy táplálkozhat, mint a Krisztus utáni korból. Hiszen a galamb tulajdonságai miatt: szelídség, tisztaság, hűség - már a keresztyénséget megelőző időben is jelentős szerepet játszott az ember életében. Ezért a pogány korban gyakran használták azt áldozati állatként az istenek kiengesztelésére. Az egyházi szimbolikában is több jelentése van. De igazán fontossá a Krisztus utáni korban lett, ahol a Szentlélek látható jegye lett a galamb. Krisztus megkeresztelésekor Isten Szentlelke "galamb formájában" szállt alá az Atyától a Fiúra. Noénak a galamb, csőrében olajággal jelentette, hogy Isten megbocsájtott az embernek. Igy lett a galamb a kiengesztelődés, megbocsátás és a béke jelképe.

A galambbal, mint a Szentlélek ábrázolásával találkozunk a csúzai 172O-as terítőn. A lenvászonból, arany, ezüst és ekrű selyemszállal, laposöltéssel, tűfestéssel és száröltéssel varrott, úrihimzéses terítő közepét a csőrével kétfelől szívet tartó páros galamb díszíti. A páros galamb a terítő közepén lévő körirat csúcsán helyezkedik el. A köriratban az Ézsaiás LV. részének első verséből vett idézet olvasható, nyomtatott nagybetűkkel: "KIK SZOMJÚHOZTOK VEGYETEK BORT ÉS TEJET". A körirat belsejében nyomtatott nagybetűkkel ez áll: "ÉLETNEK KENYERE CHRISTUS ÉS ÉLŐ VIZ ANOA 172O". A terítő négy sarkát tulipános virágbokor minta díszíti. A kompozíció szerkezetében megegyezik az ország egészén megtalálható hasonló úrihimzéses terítők mintáinak szerkezetével. A körirat középpontjában álló páros galamb és szív, bár mindkettő ismert bibliai szimbólum, együttes ábrázolásával alig találkozunk. A galamb ebben az esetben a Szentlelket jeleníti meg, míg a szív az emberi testben a szeretet jelképe. A galamb és a szív együttes alkalmazása a Szentlélek és a szeretet elválaszthatatlanságát szimbolizálja.
Igen jeles darab a másik két bemutatandó terítő is, ahol búzakalász és szőlőábrázolással együtt találkozunk a galamb szimbólummal. Mindkettőt bécsi műhelyben készítették közadakozásból, 2O év különbséggel. 1847-ben készült a kopácsi egyház terítője, ahol a galamb-ábrázolásnak egy másik értelmezésével találkozunk. A bordó bársonyból készült terítőt körben aranyos fémrojt szegélyezi, sarkaiban egy-egy nagy bojtnehezékkel. A változatos technikával dúsan hímzett terítő középpontjában búzakalászos és szőlőágas koszorúban kitárt szárnyú repülő galamb látható, csőrében olajággal. A búzakalászos és leveles szőlőfürtös koszorút alul bokréta köti össze. A mintát arany fémszállal, gépi hímzéses laposöltéssel és flitteres rátéttel hímezték. A közepébe helyezett kitárt szárnyú repülő galambot ezüst fémszállal tűfestéssel hímezték. A galamb csőrében az olajág sötétzöld és világoszöld bársonyból anyagrátéttel, a madár csőre és karma rózsaszin himzőfonallal, laposöltéssel készült.

Szinte megszólalásig azonos kompozícióban kalász és szőlőág koszorúban jelenik meg a csőrében olajágat tartó galamb a várdaróci egyház 1868-as zöld bársony úrasztali terítőjén is. Ezt is Bécsben készítették közadakozásból 198 fr. 91 x-ért. A terítő szélét körben hosszú, aranyos fémrojt szegélyezi, sarkaiban nagy bojtokkal. A minta itt is a terítő közepét díszíti, amelyet arany fémszálas gépöltéssel és flitterekkel hímeztek. A két kompozíció csak annyiban tér el egymástól, hogy a galamb itt jobban megkomponált és az olajágat, a csőrt és a karmokat is ezüst színnel hímezték. A terítő egyik sarkában flitterekből irott betükkel a feliratban ez olvasható: "A daróczi ref. Egyházé 1868." A szimbólumok úrvacsorai terítőn vannak rajta. A csőrében olajágat tartó repülő galamb a megbocsátást szimbolizálja. A kalász és a szőlő, Jézus Krisztus érettünk, bűnösökért megtöretett testét és kiontott vérét jelenti a keresztyén ember számára. A jelképek együttes kompozíciója az úrvacsora lényegét szimbolizálja: Jézus Krisztus áldozata megtisztít minden bűntől.

A Horvátországi Református Egyházközségek Úrasztali Terítői
Összefoglalva elmondható, ha személyes tárgyak adakozásában nem is jeleskedtek a horvátországi egyházközségek, nagy műgonddal készítették úrasztali terítőiket. Ebben nem riadtak vissza a nagyobb anyagi áldozattól sem. A bibliai jelképek ilyen nagy számú és pontos használata egyértelműen azt jelenti számunkra, hogy Bibliát olvasó és jól értő, Istent szerető nép adta ennek a vidéknek sok viszontagságot megért magyarságát.
 Jegyzetek
1. Lábadi Károly: Istennek hajlékai a Drávaszögben, Budapest, 1994. 41.O.-

2. Csúzai leltár 1922-1927.Csúzai 1922-es 27-es leltár: Ez tételenként a következő darabokat sorolja fel: "1. 1 bordó terítő bársony: Millenniumra készítette az egyház. 2. 1 zöld terítő, bársony: Cs. Bárdi Józsefné. Ádám Ilona.
3. 1 hétköznapi zöld posztó terítő.
4. 1 lila selyem terítőkendő
5. 1 szines selyem terítőkendő
6. 1 fehér 1 kékszines vászon terítő és 1 zöld. (kék megvolt 1812-ben, fehér elrongyolódott)
7. 2 fehér vászon asztalkendő
8. 1 selyem kenyértakaró (Felirata: "Életnek kenyere")
9. 1 vörös bársony úrasztali lábszőnyeg. 1925.
1O. 1 fehér damaszt asztalkendő,
11. 1 fehér damaszt asztalkendő Cs. Bárdi Józsefné, Ádám Mária ajándéka" - 3. Lábadi Károly: Istennek hajlékai a Drávaszögben, Budapest, 1994. 49. o. - 4. uo. 56. o. - 5. uo. 59. o. - 6. uo. 67. o. Karancs 1817-es leltár: 2 db kockás damaszt, 1 gyolcs, 2 selyem kendő, 2 darab hímzett (veres selyemmel, a másik arannyal kivarrt), 1 kék taft, arany csillaggal, veres pántlikával és fekete rojttal (Szente Pálné asszony ajándéka, 1 szőnyeg. - 8. Daróczi jegyzőkönyv 1817. leltár 2. o. - 9. Lábadi Károly: Istennek hajlékai a Drávaszögben. - 1O. Kopács, I. sz. Anyakönyv 325. o. KOPÁCS "Ebben az időben az úr vacsorájának kiszolgáltatásához megkívántató eszközök ezek voltak: egy fejér kotczkas jó nagy abrosz, egy rátz munka, veres tarkájú nem igen nagy abrosz. két selyem keszkenő egyik kék, másik zöld fejér virágokra (melyet nem igen régen vettek jó indulatból némely malmos gazdák. Siket András, Kováts István és többi társai Szent Péteri Miklós uram prédikátorságában... egy ritka szövésű selyem keszkenő" - 11. Kopács. I. sz. Anyakönyv 329. o. 1885-ös leltár, amelyben egy ma is meglévő bordó bársony abrosz is szerepel. " Egy úrasztalára való vörös bársony teríték, aranyhímzéssel... Egy asztalra való piros-zöld abrosz és egy zöld selyem abrosz. Két szalvéta, két viselt fejér abrosz. -
12. Lábadi Károly: Istennek hajlékai a Drávaszögben. Budapest, 1994. 34. o. -
13. Takács Béla: Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben. Budapest, 1986. 77. o. - 14. uo. 77. o.

 
 
 
 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!