http://heidfogel-domjan.gportal.hu
http://heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író              

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Passuth László A Hortobágy
film legendája Nyugat 1935/9

 

.

Passuth László

A Hortobágy-film legendája

Nyugat 1935. 9. szám Figyelő Film, színház

a zürichi tó partján született. Ketten hajoltak a világ nagy képeskönyve felé, imbolygott a téma Grönland és Szumátra között, az Operatör hangjában szinte észrevétlen fűződött be réglátott, gyermekemlékezetű táj képe: «Hortobágy», a szó idegenül és mégis lágyan hangzott, a Rendező közelébbhúzódott: «mesélj róla».

Esztendeje, az április a pusztán találta őket s a szomorú, kisült mezők közé már másodszor szökött be az ősz, míg az utolsó, huszonötezredik méter tekercse is lepereg.

Mesétlen őstéma - az első nyáron. E hajdani tengerfenék, néhol legelő, szikes-foltok a csúnyaföld karimáján. Négyeskút, hallgatag géme ott gubbaszt a csendben, négy fakó, csonka faív, a puszta sajátos gótikája. Hajnalodik, ürgék cikáznak a kivillanó rőt korong körül, heraldikus ősmadár lecsap rájuk a levegőből, bibicrajok felhőkbe rendeződnek, ágaskodó magyar pingvinek szigete: gólyafalka. A csendben megvonaglik a meseszerű pusztai keret, a táj - e szelíd kísérő - eltörpül, por- és viharfelhők közt rohanó ménes sodra megett. Nagyszarvú, sovány magyar tehén, megette a látóhatár nem ér egybe, szélét unosuntig emelgeti a délibáb, sötétes felhőrongyok a zöldesbarna szikszőnyeg mögött, az őstulok mozdulatlan, fehérsége ízzik e sötét tónusokban: ő az Állandó, akinek kedvére valaha a puszta épült. A tavasz minden sarkából bőségesen patakzik az élet: kiscsirke tördeli tojásházát, hajnali malacok keresik tétován koca emlőjét, csikó születik: rokonkancák lesik a vajudó gyötrelmes életvetését, körbeállva az újszülöttet tisztáranyalogatják. Esteledik, estére meghal a puszta, szél befújja porral a legelőket, a lótemetőben egy halottat elföldelnek, reggelig csend van.

Az ősember belsőbb, titokzatosabb összefüggésekben élt az állatvilággal, mintsem ezt ma sejteni mernénk. Zabolátlan jószág s kevésredőjű pásztor sorsa időtlen s itt látjuk, ahogy rejtett formáiban egybeolvad. Az állatok között - mint a Genezis könyvében - csak hatodnapra jelenik meg az első ember. Két hatalmas pofacsont, közte harcias bökkenő: örökégő pipa kampója, fejheznőtt kalap, fekete marok, melynek törvényét állat és bojtár egyaránt féli. Gulya és ménes magános kórusába beleszól Cinege János, a számadó.

Cinege sorsdöntő ember a Hortobágyon, szeme emberöltő óta vigyázza felhajtástól hidivásáron át a nagy takarodóig legelő népének s pásztoroknak dolgát. Egy távoli, félreeső csárda asztala mellett fortyog fel először bormelletti szóbeszéde, itt csendülnek össze te-barátságba a poharak, hogy aztán még sokszor - egy magányos számadótanya pitvarán – egymáshoz koccanjanak, amint hajnaltváró pásztorbundákba burkolózva csikóskanállal belemernek az estebédbe, melynek kerek kondéra ez ősi ritusú vendégjog szerint rendezőt és bojtárt testvérré békít.

Georg Höllering szemének tükrében mindez csodálatosan dús vízióvá olvad s a zabolátlan képek kilométerei most már nyugtalanul keresik a Szerzőt. Így kerül megéjük Móricz Zsigmond hatalmas árnyéka, hogy hangot adjon a még néma magyarok életének. A hó már betemeti a pusztát, amikor a Komor Ló hortobágyi novellája karácsonyi misztériummá mélyül - a futó képek alakokká sűrűsödnek, hogy az irott szó szárnyán az új tavaszon újra képekbe rendeződjenek.

Múzeumi viaszkorongról megszólal negyven éve porladó pásztor balladája «zöld erdőben, zöld mezőben, jegenyefa tetején» felfüggesztett Fehér Lászlóról, s meggyalázott szépséges Anna húgáról. A nóták archiváriusa, a zeneköltő Lajtha László kiengedi a dalokat kalitkájukból s azok visszahullanak az őstelevényre, ahonnan valaha egybegyüjtődtek: szárított tehénlepények fel-fellobbanó tüzénél öt magányos pásztorember veri a lebukó veres nap felé Fehér Anna átkát «mosdó vized vérré váljék - türülköződ lángot hányjék - a kenyered küvé váljék - késed szivedbe tanáljék».

Tavasszal írnak a pásztorok, kint van a jószág, jöhetnek már. Szövegkönyvvel érkeznek, kezdődik a szereplők válogatása. A mese a pusztai emberek testére van szabva: gép és állat, szegénység és jómód, fiatalság és öregség harca. Hortobágy egyetlen dombjának tetején lesi a napfelkeltét Komor Ló, a puszta gazdája: valójában a városi ciframénes híres számadója, súlyos, szemöldökrándító hatalom. Ellenpárja Cinege: kópéforma, dalos, csavartbeszédű ősparaszt. Öregek közt bújkál a fiatalok dolga. Mihály a hősszerelmes. Vakítóan fehér fogsora kivillan napszárította bojtárképéből, kék szeme beleragyog az életbe, hangja hatalmas, egyenetlen bariton. Magyar földünk egyik legeredetibb színészi tanulsága Jancsi, a lázadó kisbojtár. Felejthetetlen mozdulatainak bacchusi gráciája, ahogy lóra ugrik, átöleli szamara nyakát, szalonnázik, vagy trágyát cipel e tizennégyesztendős kanászgyerek s gyönyörű, harmatos arca talán egyik legszebb emléke marad e sajátos embergyűjtésnek.

Hortobágyon emberek s legfeljebb csak vénasszonyok teremnek, lányt és menyecskét keresni kell, falukutatóban. A por, errefelé, hamar belepi az arcot, fonnyasztja. Plébános úr Mária-ünnepén a rendező valakire rámutat: alig múlt el még tizenöt éves, finom és karcsú, mintha most lépett volna ki valami színes meseillusztrációból. Ahogy aláírják a szerződését - apja, a harmincholdas Szincsák bácsi - már vénasszonytól vénasszonyig szalad a hír: Juliska a fényképesekkel játszik. Vásznon szaladó képet sem Juliska, de Jancsi sem látott soha még.

Felvétel a Hortobágyon. Hajnali négy, negyedóra mulva jön fel a nap. A gépkocsi, mint fekete, lelkes állat nyeli a kilométereket s ösztönösen tájékozódik már a prerin. A jószág még alszik, együtt a délibábbal. Nyolcig egybe kell szerezni a szereplőket. Négyeskút környékén kinő a földből Mihály, ábrázata borostás, rossz szűr van rajta, mogorva: kitört csikó után nyargalászott egész éjjel. Parancsot kap: síma arc, újabbik szűr, nyolckor a városi tanyáknál - a nap hatalmas óramutatója jelezi itt időmúlását. Tovább rohanunk, félóra mulva elfogy a kisült mező, elfogy a steppe-kultúra, ez már kukoricaföldek, göröngyös utak birodalma. Falukonturja, hajnali ébredezőben. Cigánysuszter szalad át az úton, kezében az új csizma, gazduram portáján a primadonna még megeteti a majorságot, vénanyja is cihelődik batyu tojással, az autó újra beleszalad a pusztaságba, Juliska rágyújt mai nótájára «ezt a kislányt nem az anyja nevelte...», vékony, kicsit pislákoló kislányhang, oldalt porfelleg, Mihály a lován - ablakon át jóreggelt mond szerepbeli párjának - átkapva tőle az énekhangját. Perc megállás a medgyesi csárdánál, gyerek cihelődik csizmanadrágba s tálbaveri pujkatojás képét, nénje - Csárdás-Rózsi, írígykedve villant Juliska felé, újabb tízkilométeres kerülő, ugrás a Cinegetanyához, boroskancsó, ez örök filmező rekvizitum - megvillan a számadó kezében, lecsobban a teteje, cifra tiszteléssel. Kunyhó mélyéről ritka asszonyhang: János ne igyál! Cinegéné a másik nagy színészi élmény. Kétgyermekes, meglett asszony, gyönyörű, mesélő szemekkel, az arca csupa fény-árnyék, a hangja mély és plasztikus, mintha nagy tragikák húga lenne. Cinege a Daruján, Mihály is lovon - így megindul a karaván, asszonyok az autó mélyén óvatos-lassan ismerkednek, Cinegéné megsímogatja Juliska arcát: szóval te leszel az én édes lányom? Felvételhez érkezünk, nyolc óra.

Jelenet a tanya pitvarának sarkában, másik végében oda-se-tekintő vénasszonyok ludat fosztanak. Parádés szobában zenemester próbálja népekkel a nótát, felvevőgépek megé húzódik az operatőr feketekendős feje. Staniolos deszkalap - naptükör, a még nem szereplők a konyhán dézsmálják az elemózsiás kosarat, két hatalmas juhászkutya tépdesi egymást. Először próba, a szavuk kicsit csendesebb talán, mint máskor, de a gesztusuk örök-egyforma, ösztönös, ahogy felvillan Mihály pogányörömű mosolya, Cinegéné komor szemvetése, Juliska panaszos szava és rá Cinege karcos reccsenése. Pitvar előtt ágas, mázaskorsókkal. Öregasszony leemel belőle egyet, motyog hozzá, perccel ezelőtt még nem tudta, hogy ő is bent van a szövegkönyvben. Bent a konyhában a fiatalok jelenetre várnak, Mihály megáll Juliska előtt - szegény pusztai bojtár és harmincholdas, módos gazda lánya - összecsendíti s keresztbeviszi poharát: tegeződjünk! Az arcuk még zavart és vérveres, ahogy kiszaladnak a szerelmes jelenethez s így játszák végig egy megoldott s lányosról asszonyosra kötött fejkendő csendes, szimbolikus közjátékát.

Valaha a steppe-kultúra a Gobi-sivatagtól a Duna-medencéig terjedt s ma alig maradt más belőle mutatóban, mint e negyvenezer holdas pusztaság, ahol néhány száz ember hordja még a nomád pásztorok távoli sorsát. A szik elnyeli a füvet s a gyönyörű ívű, százesztendős Nagyhíd alól végzetesen eltávoztak a vadvizek, egy idegen, orosz rendező ál-kozákjai számára alig tudnak nehány ezer állatot egybeterelni. Erre a pusztaságra jött el egy ember, aki vérében és tradicióiban idegen lenne hozzánk, olyan csendesen dolgozott, hogy csak írók, művészek, zenekutatók neszeltek fel rá, nem kért senkitől soha semmit s nem mulasztott el tíz hónap alatt egy napfelkeltét, pusztai vihart, csikószületést, vagy pásztornótát. Helyettünk jött el, hogy elvégezze azt a munkát, melyet a falukutatás szép szavával élve talán a kép, szó és dal szárnyán egybehajoló pusztakutatásnak nevezhetnénk. Georg Höllering nem nekünk csinálja ezt a filmet: e festetlen arcú, honi-beszédű, mélakórusú magyarok esztendőre talán három világrészben fognak figyelő, távoli idegenek előtt az utolsó európai stepperől, a Hortobágyról mesélni s nekünk nagyon hálásaknak kell lennünk, ha filmjének nehány ezer méterét - talán azt a húszezret is, amit ki fog vágni belőle - eltehetjük a néprajzi múzeumba, emléknek arra az időre, ha a Hortobágy sorsát egészen behavazzák a felettünk majd elrohanó évek.

 

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződések- ben, konvenciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Osz- kár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!