//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Dr. Pungur József Néhány
adalék Trianonhoz

 

 Prof. Dr. Pungur József

 

Néhány adalék Trianonhoz

A Trianon szindróma minket magyarokat nem akar elhagyni, mert nem tudjuk elfelejteni, sem nem tudunk tőle szabadulni. Pedig az azóta eltelt majd’ 90 év alatt mindent megpróbáltunk, hogy feledjük, s mindent megkíséreltek velünk mások, hogy hagyjuk már a hátunk mögött – de csak nem sikerült. Ma is velünk él, s velünk is fog élni mindég nemzedékről nemzedékre, amíg megnyugtató megoldást nem fog nyerni. Egyszerűen azért, mert olyan kollektív igazságtalanságokat mért ez ránk magyarokra, aminek szenvedése nem csak egyszer zúdult ránk mint egy természeti csapás, hanem azóta is folyamatosan, naponta, állandóan és végnélkül. Van amit egy nemzet, ha akarna sem tudna elfogadni, mert olyan mérhetetlen igazságtalanságokat kellene magára vennie amit nem tud elviselni, csak ellene kűzdeni, addig míg igazsága nem érvényesül. Nincs értelme mindennek – mondják a kozmopolitizmus prófétái. Apropó: Lengyelországot négyszer osztották föl: 1772-ben, 1793-ban, 1795-ben és 1939-ben s mind a négyszer talpra állt. Minket is négyszer akartak megsemmisiteni: 907-ben a német Gyermek Lajos, 1241-ben a tatár, 1526-ban a török, s 1920-ban a Trianoni békediktátummal, megismételve Párizsban 1947-ben. Az első három csapásból fel tudtunk állni. A nemzeti lét és nemlét sorsöntő kérdése az, hogy feltudunk-e tápászkodni a mostani negyedikből is?

Álljon itt Trianon nehány alapvető igazságtalan csapása, amit nemcsak mi, magyarok, de egyetlen nép sem fogadhatna el soha.

1. A Trianoni Szerződés melyet 1920 június 4-én a Párizs melletti Trianon palotában iratattak alá, a preambulumában ezt mondja: A “háború Ausztria-Magyarország volt császári és királyi Kormányának 1914. évi július hó 28-án Szerbiához intézett hadüzenetével és az Ausztria-Magyarországgal szövetséges Németországnak ellenségeskedéseivel kezdődött”. Ez azt állitja, hogy az I. Világháború az Ausztria-Magyarország Szerbiához intézett hadüzenetével kezdődött. Ezért kellett Magyarországot kegyetlenül megbüntetni. Holott az akkor érvényes nemzetközi jog kimondja, hogy a háborút az a nép kezdi el mely előbb mozgósitott a háborúra.. “Az igazi agresszor nem az aki előszőr alkalmaz erőt, hanem az aki az erő alkalmazását szükségessé teszi”. A Francia Kormány elismerte azt az elvet, hogy: “Agresszor az aki elsőként mozgósit a háborúra”. Az 1893-a Francia-Orosz katonai egyezmény hangsúlyozottan állitja, hogy: “Azt kell agresszornak tartani aki először mozgósit háborúra és az általános mozgósitás (már) háború”. A nemzetközi jog kinyilvánitja, hogy agresszor az aki az önvédelmet szükségessé teszi.
Történelmi tény az, hogy Szerbia, Oroszország és Franciaország mozgósitott először, s Anglia csatlakozott ehez. A fentiek szerint, tehát ők voltak az agresszorok. Mindezt csalárdul mellőzve a Trianoni Diktátum egyenesen az Oszrák-Magyar Monarchiát vádolja agresszióval! Ennek alapján hozták meg azt a szörnyűséget amit “Békeszerződésnek” neveznek.

Az Osztrák-Magyar Monarchia a tórnörökös Ferenc Ferdinánd és neje szarajevói meggyilkolása miatt nem akart háborút inditani, sem nem kérte a gyilkos kiadását, csupán azt, hogy Szerbia a saját törvényei szerin ítélje a gyilkost el. Szerbia erre sem volt hajlandó! Ez a hallatlan eljárás volt a törési pont. Ezáltal Szerbia olyan helyzetet teremtett, amire a megalázott Monarchia és a szövetséges Németország csak háborúval válaszolhatott. Franciaországnak, Oroszországnak és Angliának sikerült Szerbia közreműködésével a háború kirobbantásának kelepcéjébe csalni a Központi Hatalmakat.

A tragikus az, hogy a háború befejezésének káoszában egyetlen politikusunknak vagy nemzetközi jogászunknak sem jutott eszébe megvizsgálni az agresszió vádját, hogy valóban igaz-e az ami a békediktátum alapját képezte?

2. További igazságtalanság volt az, hogy az úgynevezett Trianoni Szerződés igazában véve Diktátum. Ugyanis a magyar békedelegációt Párizsba érkezve azonnal “karanténba zárták”. Ez nem csak azt jelentette, hogy nem volt szabad mozgásuk, vagy érintkezési lehetőségük a békekonferencia résztvevői felé, hanem azt, hogy meg sem hívták s így részt sem vehettek a béketárgyalás folyamatában. A magyar fél háromszor jelenhetett meg a tárgyaláson: először, amikor átadták a békefeltételeket, másodszor, amikor erre a delegáció vezetője Gróf Apponyi Albert válaszolhatott, s harmadszor, amikor alá kellett írni a szeződést. Amit Apponyi nem vállalt, és sebtében két másik személyt kellet felhatalmazni erre.

A szerződést mióta világ a világ tárgyalások után a felek kötik. A trianoni szerződésnél a magyar féllel egyáltalán nem tárgyaltak, amit aláírattak vele így az egy klasszikus értelemben vett diktátum!

3. A Trianoni Békediktátumnak három kiváltó oka volt. Az egyik Woodrow Wilson amerikai elnök 14 pontos Békejavaslata, melynek egyik pontja népszavazást ígért a vitatott területeket illetően. Ebben is bízva kértek a Központi Hatalmak fegyverszünetet 1918 november 11-én. A háttérben azonban két ezzel ellentétes terv húzódott meg, mely végül is felűlírta Wilson béketervét. Az egyik Eduard Benes és Tomas Masaryk cseh diplomaták terve egy önálló Cseh-Szlovák állam megteremtésére. A Román cél egy Nagyromán állam megalakitása volt Erdély bekebelezésével; valamint a Szerb terv Délmagyarország megszerezésére. Mindez csak a történelmi Magyarországtól elszakított területekkel volt megvalósítható. Georges Clemenceau francia miniszterelnök terve meg a Központi Hatalmak végleges meggyengitése volt, nemcsak elviselhetetlen hadisarc kivetésével, hanem területeik radikális megcsonkításával. Ebben találkoztak Clemenceau és közép-kelet-európai nacionalista vezetők tervei. Clemenceaunak mindez kapóra jött: új államok kreálása, és a régiek kibővitése a Központi Hatalmak területének és népességének rovására. Így hozták létre Csehoszlovákiát osztrák, német és magyar területek elszakításával: Bohémia, Morvaország, Szilézia, Felvidék és Kárpátalja összetákolásával. Romániát megnövelték Erdéllyel, a Partiummal, Temes-Bánát egy részével. Szerbiához került Vajdaság, Horvátország és Temes-Bánát másik része. Ausztria meg megkapta a nyugati Őrvidéket, amit Burgenland néven csatolt magához.

A Trianoni Békediktátum az ezeréves történelmi Magyarország megszűnését jelentette. Az ország területe 283 ezerről 93 ezer négyzetkilométerre, lakosainak száma pedig 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Ezzel együtt 3.6 million magyar nemzetiségü testvérünket dobták idegen kultúrájú, nyelvű és nagyrészt eltérő vallású, de mindenképpen ellenséges magatartású népek uralma alá. Akiknek az uralmuk alá került magyarságnak elnyomása, kifosztása, elüldözése mind-e mai napig tart, hol erőteljes, hol finomabb eszközökkel, bizonytalan vagy éppen kitalált nacionalista hipotézisek alapján.

Clemenceau célja Németország keletről való bekeritése volt olyan államokkal, melyek létüket, gazdagodásukat Franciaországnak köszönhették, s ennek befolyása alatt álltak. Húsz év múlva Clemenceau műve hetek alatt recsegve-ropogva omlott össze a II. Világháború tüzében.

4. A Trianoni Békedikátum, melyet végül is a Párizsi Békediktátum (1947) Szovjet nyomásra súlyosabb felételekkel visszaállitott, s a Szovjet birodalom bukása után a nyertes államok s a Nyugati Világ változatlanul mindmáig életben tart. Évtizedekig a Szovjet katonai fenyegetése volt a Diktátum fenntartó ereje, ma az Európai Unió ígérete tartja fennt ezt – üres igéretekkel, hogy “majd az EU-ban ez is megoldódik!” Miközben a Trianonban nyertes államok újra űzik – egyre nyiltabban és eredményesebben – a hatalmuk alá került magyarság mállasztását. Elérték, hogy mára az eredeti 1:1 közeli népességarány 4:1-re változott javukra, s ez a tendencia tovább fog növekedni! Mindeközben az EU kénytelen volt bevallani, hogy semmi eszköze nincs orvosolni az elszakított magyarok problémáját, mert az az egyes országok kompetenciája. Ez ugyanaz az érv és magatartás mint ami a rövidéletű és tehetetlen Népszövetségé volt! Az EU egyben volt eredményes csupán: leszerelni 1990 óta a mindenkori magyar kormányokat, hogy ezzel a kérdéssel nehogy érdemben foglalkozzanak, vagy felvessék!

5. A Trianoni és a Párizsi békediktátumok a magyarságot sújtó következményei mélyen igazságtalanok, alapjában véve tarthatatlanok s megértek a kikerülhetetlen változtatásra:

   1. A Diktátum, amikor a magyarság egyharmadát önkényesen idegen és ellenséges országok uralma alá dobta, az összmagyarságot kollektív büntetéssel sújtotta – ami nemzetközi jogilag bűnös, elfogadhatatlan és tarhatatlan.

   2. A Diktátum nemcsak az idegen nemzetiségek által lakott országrészeket szakította el a történelmi Magyarországtól, hanem velük együtt, a magyarság egyharmadát és az általuk lakott területeket is. Ez akkor is, ma is indokolatlan, igazságtalan, és elfogadhatatlan döntés volt.

   3. A Diktátum Németország bekeritésére létrejött létre, majd a Szovjetunió európai expanziós politikájának alátámasztására szolgált. Mára a diktátum fenntartása már okafogyottá vált, úgy poltikailag mint nemzetközi jogilag.

   4. Az ENSZ 1976-ban deklarálta a népek önrendelkezési jogát, mely kimondja, hogy „Minden népnek joga van az önrendelkezésre”, s “E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket, és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket”. Éltek is vele kis rab nemzetek a Baltikumtól a Balkánig – csak a 3 milliós elszakított magyarság nem élhetett ezzel! Pedig ez a jog kötelező erejű – jus cogens – s minden szerződés, amely megszegi ezt a jogot – semmis. A kárpátmedencében élő de idegen uralom alatti magyar tömbök nem élhetnek a kollektív önrendelkezés jogával még ma sem, sőt ezt fel sem vethetik! Ezt eddig még az anyagország kormányai sem tehették meg! Ezek szerint reánk valami titkos, külön törvényt szabtak örökérvénnyel?

   5. Nemzetközi jog szerint a népszavazás nélkül meghúzott új határok megsértik az önrendelkezés jogát. A trianoni és a párizsi diktátumok pontosan ezt tették.

   6. Mindkét diktátumot megtetézték azzal, hogy a trianonit fenyegetés hatására, a párizsit meg ellenséges hatalom által elfoglalt országunk képviselőivel iratták alá. Ezen körülmények miatt is a nemzetközi jog szerint. mindkettő semmis.

   7. A magyar Nemzetgyülés a Trianoni Békediktátumot az 1921 évi XXIII törvénycikkel ugyan ratifikálta, de bizonyos kikötéssel, azzal nevezetesen, hogy a “feltételek elfogadása kényszer hatása alatt történik“. Ez a korabeli magyar Nemzetgyűlés bölcsességét mutatja, mert ezáltal megalapozta a soha el nem évülő felűlvizsgálati jogosultságát a Trianoni Diktátumnak, s az erre épülő Párizsi Diktátumnak, és az ezeken alapuló, nemrégiben kötött kétoldalú szerződéseknek.
Ezekben az időkben a honi magyarság egy negyvenöt plusz húsz éve tartó elnyomó, leépitő és agonizáló korszak lezárásához érkezik el, amely a rengeteg tragikus magyarság és országvesztő hibája közül a legsúlyosabbat követte el azt, hogy végül is magára hagyta a mintegy 2.5 - 3 milliós haráton túli magyarságot.

Egy új, remélhetően nemzeti kormány egyik magyarságmentő feladata lesz segíteni az elszakított magyar tömbök kollektiv autonómiájának megvalósitást, illetve kezdeményezni a Trianoni és Párizsi Béke-Diktátumok, valamint a kétoldalú szerződések nemzetközi bíróságon való felűlvizsgálatát.

Edmonton, 2009. Prof. Dr. Pungur József A Kárpáti Harsona munkatársa

 

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?