//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- VÉRZŐ HATÁROK II.
Az Osztrák határvonal lehetet-
lensége Horvátjárfalutól Szent
gotthárdig

 

A hegyeshalom-bécsi vasút. – Die Bahnlinie Wien-Hegyeshalom. – La voie ferrée Vienne-Hegyeshalom.

II.

AZ OSZTRÁK HATÁRVONAL LEHETETLENSÉGE HORVÁTJÁRFALUTÓL SZENTGOTTHÁRDIG

Horvátjárfalu az utolsó magyar község a Duna mentén. Határában sírkőszerű oszlop áll: a magyar – osztrák - cseh határkő. Ide ugrik a Dunáról a határ. Három ország földje találkozik itt.

A magyar oldalon dűlőút széle, a cseh és az osztrák terület krumpliföld keskeny útjában találkozik. Mindenütt a földeket metszi a trianoni határvonal. Idelátszik a négyszögletes pozsonyi vár és a város déli része. A háttérben a KISKÁRPÁTOK előhegyei. Ott van DÉVÉNY is, a Duna kapuja. Az istenteremtette hegyektől a csenevész bokrokig, barázdákba csúszott le a határ.

Miért jöttek át a Dunántúlról a csehek? Miért kellett nekik ez a szöglet? – kérdezzük, amint a hármasoszlopnál állunk.

Stratégiai érdek kívánta így – halljuk a feleletet. – Most a csehek egyik lábukkal Csonkamagyarországon állnak. A kihasított földdarabot Pozsonnyal híd köti össze. Háború esetén zavartalanul jöhetnek át a hídon, és közvetlenül intézhetnek támadást Magyarország ellen.

Osztrák területen fordul meg a kocsi. A lovak alatt látszik a határkő. – Der Wagen wendet auf österreichischer Seite. Unter den Pferden sieht man den Grenzstein. – Le charriot se tourne sur le territoire autrichien. La borne est visible au dessous des chevaux.

A cseheknek azonban még ez sem elég. Telekürtölik Európát, hogy a mai határok veszélyeztetik a békét, veszélyeztetik Csehszlovákia fennmaradását. Határkiigazítást követelnek és a határral lejjebb akarnak jönni Magyaróvár, Tatabánya és Buda vonalába. Budát, mint Óbugyint kebeleznék be. Aztán továbbmennének Jászberény - Nyíregyháza felé. Megszállni kívánják tehát a Cserhát – Márta és Bükkvidéket is. Hihetetlennek tűnik mindez, de el kell hinnünk, ha a térképet és ezeket a lehetetlen határokat nézzük.
Már 1919-ben átjöttek volna a Dunán, ha nem találnak ellenállásra. Pozsonynál a tizenhármas honvédek és tizennégyes tüzérek, Komáromnál az akkori nemzetőrség, Párkánynál az esztergomi alakulat, Balassagyarmatnál pedig a lakosság hősies ellenállása tartotta vissza a cseheket.

KÖPCSÉNY felé sok beszögellést látunk, sok kanyarodást; sehol sincs természetes vonal. A legtöbb helyen toronyirányt vettek, sok helyen a dűlőutakat jelölték ki határnak.
HEGYESHALOMNÁL is szántóföldeken fut át a határ és minden feltűnőbb vonal nélkül metszi a budapest-bécsi vasutat.

MAGYARÓVÁRRÓL a Frigyes főhercegi uradalom és a Hanság határvonalait érintjük.

A lakóháztól elszakított rohrerföldi sütőkemence. – Der vom Wohnhaus abgetrennte Backofen von Rohrerföld. – A Rohrerföld, le four est séparé de la maison par la frontiére.

Lehetetlen egyedül járni itt a határt. Az ember okvetlenül eltévedne. ALBERTKÁZMÉRPUSZTA mellett befordulunk a kocsival egy dűlőútra, de csak úgy térhetünk a másik útra, hogy a lovak alá kerül a határkő. 
Ha kis iparvasúttal megyünk, a kis vagon egyik fele osztrák, másik fele magyar terület felett fut. A ló gyámoltalanságában, hol magyar, hol osztrák területen szalad a sínek mentén. 
Az albertkázméri vámsorompónál, a 
FÉLTORONYI országút mellett, kerítés a határ. A puszta templomába osztrák területről jön a pap misézni; a lakosok nem ismerik a nemzeti ünnepeket, - magyar szentbeszédet nem hallanak. 
A Frigyes-főhercegi uradalomban tovább 
ROHRERFÖLD felé tartunk. Itt akácos mentén vonul egy darabig a határ, de aztán személyesen kiugrik és búzatáblákon át, vagy azok mentén folytatódik. 
Rohrerföldtől nincs messze a 
HORVÁTH-CSÁRDA. A csárdának van egy szabadon álló sütőkemencéje, de az már osztrák területre esik. A kemence sarkán áll a határkő. Ha a csárda asszonya kenyeret süt, a lapátot magyar területen tartja, a kenyér pedig osztrák területen sül meg. 
- Határátlépési igazolványt ragasztunk a kenyérre és úgy tesszük a kemencébe. Igazolvány nélkül nem süthetünk mi kenyeret – mondja a csárdabeli asszony. 

Játszó gyermekeket is szétválaszt a határ. – Spielende Kinder werden auch durch die Grenze getrennt. – Voici la frontiére qui sépare méme les enfants jouant.

A határ keresztülvág udvarokat is. Az egyik házat jobbra, a másikat balra veti. A szétválasztott házak gyermekei azonban zavartalanul játszanak egymással, százszor és ezerszer futnak át “Burgenlandból” Magyarországba. 
Mosonszentjános alatt a hansági csatorna mentén a Fertőnek tartanak a kőoszlopok. A Fertő csendes hallgatással terpeszkedik a láthatár felé. Nádtenger. Gém, szárcsa száll felette. Keskeny víziösvény vezet befelé. Sekély a víz. Egy darabig egyenesen visz az út, de puskalövésnyi távolság után már egymásután jönnek a kanyarodások. 
Minden fordulónál gémek szállnak fel nagy szárnycsapkodással. Egyszer-kétszer csörtetés hallatszik. Szarvas iramlik. A vízityúk folyton csipog. Néha bölömbika trombitál. Kisebb tisztás közepén kócsag áll. Itt-ott kígyó menekül. 
Egy óra hosszat tart az út a víziösvényen. Lassan szélesedik a víz. Még egy órát rudaz a csónakos, aztán a láthatárig ér a tó tükre. 
A széles vízen vissza kell fordulni. Hol, merre vonul a határ, nem tudni. Gyakran megtörténik, hogy csónakos kirándulók áttévednek a “határ”-on. Ha osztrák határőrrel találkoznak, csak pénzbüntetéssel menekülhetnek meg, bár maguk az őrök sem tudják pontosan a határ vonulását, amikor portyázáson vannak, mert a Fertő útvesztőit ismerni az ottani halászoknak is nagy feladat.
A Fertőről nagy kerülővel fordul a határ, körülzárja Sopront és a közeleső falvakat. Sopronnak legfőbb életereit vágták el.

Halász a Fertő-tavon. µ Fischer auf dem Fertő-see. µ Un pécheur sur le lac de Fertő.

Kétszáz községet kapcsoltak le a várostól. Ezek a községek mind itt szerezték be szükségleteiket, erre rendezkedtek be a soproni kereskedők és iparosok. Üzlet üzlet mellett áll az uccákon, de vásárlók nincsenek. Az elszakított 200 község népe nagy fáradsággal és drága költséggel BÉCSÚJHELYRE kénytelen menni. KISMARTONT ugyan megtették a vidék központjának, de nem tudja kielégíteni a lakosság igényeit. Pang a piac is. A híres soproni vásárok már csak árnyékai a régieknek. A lóvásár arra a sorsra jutott, hogy már meg sem tartják. A szarvasmarhavásár sem különb. Azelőtt 2-3000 állatot hajtottak fel, ma 100-150-et. Ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, állattenyésztés együtt pusztul. 
Sopron mellett különösen 
BRENNBERGBEN látjuk a határ lehetetlenségeit. Brennberg szénbányájáról nevezetes. Egyik aknája, a BORBÁLA-AKNA, magyar területen van, a másik, az ILONA-AKNA, Ausztriába esik. A szenet mindenütt magyar területen bányásszák, de a szállítás osztrák területen történik. 
A munkások határátlépési igazolvánnyal közlekednek. Ezt a lehetetlen állapotot még súlyosabbá teszi az Ilona- akna és a körülötte lévő községek munkásságának helyzete. A bányászok élelmiszereiket azelőtt legkönnyebben és legolcsóbban magától a bányától vásárolták, egyéb szükségleteiket pedig Sopronban szerezték be. A határ miatt ma semmit sem vihetnek át, mert vámot kellene fizetniök. Így messzebb eső és nehezen megközelíthető osztrák községekbe kénytelenek járni. 

Magyar területre ér a Répce – patak. – Der Répce – Bach erreicht ungarisches Gebiet, - Le ruisseau de Répce arrive en territoire hogrois.

A brennbergi bánya vendégkönyvében száz esztendő írásait találjuk. 
Ezek között látjuk 
SZÉCHENYI ISTVÁN gróf aláírásait is. 
Sopron alatt 
NAGYCENK felé fordul a határ. 
Nagycenk temetőjében gróf Széchenyi István nyugszik, s ha nyugati szél fúj, a kriptába behallani a soproni vonat kattogását. 
A soproni vonat osztrák területen megy Kőszegre, és csak útlevéllel utazhatunk. 
A nyugatmagyarországi közlekedés rettenetes képet mutat. Minden országúton felírás figyelmeztet: Út lezárva. Burgenland elcsatolásával 
ZSIRÁN keresztül a Sopronba irányult kocsiforgalom Sárvártól kezdődőleg teljesen megszűnt. Ha a lakosok a rendes úton mehetnének, Sopronig 25 kilométer lenne a rendes távolság; a határ miatt azonban 50–60 kilométer kerülőt kell megtenniök.
GYÜLEVÍZ és LOCSMÁND között kis kőhíd áll. A kőfalon oszlop. Határkő. 
KŐSZEG felé ismét hurkot vet a határ; Kőszeg városát bénítja meg. A határkövek a hegyek gerincére kapaszkodnak. A magaslatokat az osztrákok szállták meg. 
A kőszegi vár, mint a többi magyar vár, hosszú időn keresztül védte nyugatot. A sok hősi küzdelemért és vérontásért hálátlansággal fizettek.

Faluvégi hídon áll a határkő - Auf der Brücke vom Dorfende steht der Grenzstein. - La borne se dresse sur le pont qui est au bout du village.

Bécs felé szakították el Kőszeg községeit, ROHONC, LÉKA és KIRSCHLAG várával együtt. 
Az osztrák határra jellemző, hogy leglehetetlenebb vonalban alkotja a végeket s szinte őrületesek a kanyarodások és a beszögellések a magyar területbe. Gyakran a keletről-nyugatra párhuzamosan húzódó országutak közé ékelődik az osztrák terület; szabálytalan keskenyebb, vagy szélesebb sávot alkot, úgyhogy az országutakon kívüleső községek lakói annak ellenére, hogy a távolság 3-5 kilométer, nem közlekedhetnek egymással. Feltűnő és kirívó a helyzet 
PORNÓAPÁTI és SZENTPÉTERFA, majd PINKAMINDSZENT és PINKAKERTES között. A szentpéterfaiak, ha Pornóapátiba akarnak menni, a közöttük lévő párkilométeres távolság helyett nagy kerülőt kénytelenek megtenni. Nyáron még elmehetnek kocsival a földek között, de télen csak óriási kerülővel közlekedhetnek. 
Az osztrákok sem elégszenek meg a mai határral és egészen a Balatonig akarnák bekebelezni a Dunántúl nyugati részét. A csehek szerint az lenne a legtermészetesebb, ha 
BÉCS-SALZBURG, a BALATON partja és SOPRON felé húzódó vonalban külön középnémet országrész “Mittelmark” létesülne. A szerbek már 1910-ben kiadtak egy térképet, amely egész Baranya és Bácska megszállását ábrázolja. A Dunántúlból alig maradna valami. 
ALSÓCSATÁRON a határ a házak közötti úton egy gazda ajtajának vág.
 

Szentgotthárdon két ház között vonul a határ. – In Sentgotthárt zieht die Grenze zwischen zwei Häusern. – La forntičre ŕ Szentgotthárd passe entre ces deux maisons.

Telkét, házát kétfelé osztja, egy lépést sem tehet anélkül, hogy osztrák területet ne érintsen. A határvonal azután továbbtart szorosan a házfal alján és ezzel a gazdasági udvart, konyhakertet és a baromfiak részére szolgáló kifutóterületet is kettészeli. 
FELSŐRÖNÖK és RÁBAFÜZES határa a templom alatt húzódik. A plébános pajtája előtt egy járgány van, amelyet ló hajt. Amikor a ló körüljárja a járgányt, a fele utat osztrák területen teszi meg. 
SZENTGOTTHÁRDNÁL újra megáll a magyar föld szívverése. Ha vonaton megyünk, a vasúti töltés alatt látjuk a határköveket. 
Az országút mellett két házat látunk, - közöttük 4-5 méter a távolság. Ezen a résen vág át a határ. A szomszédok csak határátlépési igazolvánnyal érintkezhetnek. 
Szentgotthárdtól a második hármashatárkőhöz vezet az út. 
ALSÓSZÖLÖNÖKÖN megyünk át, felhágunk a Jankabergre, a Martinjára. Elhagyott, szegény vidék bontakozik ki köröskörül. Vend házak állnak egymagukban a hegytetőkön. Szorgalmas, derék nép a vend és magyarérzelmű. 
Amikor a határmegállapítóbizottság Felsöszölnökön járt, az egész vend nép összegyűlt a hegyekből. Felsőszölönökért a szerbek fejtettek ki nagy agitációt. Hiába volt azonban minden erőlködésük, a községet Magyarországnak ítélték oda. A nép ujjongása határtalan volt, az antantautókat virággal hintette tele és Magyarországot éltette.

A magyar-szerb-osztrák hármaskő. – Der ungarisch – serbisch – österreichische Dreiergrenzstein. – Voici la borne qui indique trois frontiéres: de la Hongrie, de la Serbie et de l’ Autriche.

A vendek a Murán innen és a Muraközben foglalnak el nagyobb területet. A mai határral a legsúlyosabban a Murán inneniiek, a PREKMUREIEK, szenvednek. A határ és a Mura közé szorították őket. Azelőtt a nyári hónapokban Tolna, Vas és Somogy megyébe jártak munkába. A legtöbb munkást Muraszombat környéke adta. Most teljesen elzárták a nép kenyérkereseti útját. A szerbek rosszul bánnak velük s ez a bánásmód, a keresetnélküliség és a fokozódó nyomorúság megtizedeli a vendeket. Sokan a kivándorlásban keresnek menedéket. 
A szentgotthárdi hegyekben élő vendek a szűkölködésig szegények. Földjük kevés, nagyrészt terméketlen. Kútjuk nincs, a vizet ciszternákban gyűjtik össze. Kis földjüket valóságos konyhakertészeti művészettel munkálják meg. Ezt kiegészítik az állattartással. Az állati trágyát az erdőben összegyűjtött falevelekkel keverik. Semmit sem adnak el és mindent kihasználnak. A földjük hullámos, 3-4 ekefordulattal domború sávokat szántanak, hogy az esővíz és a fagy kárt ne tegyen a vetésben. Aratás után felszántják a földet, rögtön hajdinát vetnek el és így már ősszel új termésük van. Zsírszükségletük évente 6-10 kg. A rossz élelmezés meglátszik rajtuk, vérszegények és sápadtak. És mégis hosszúlétűek. Vallásos, erkölcsös a vend nép, békésen él. A válást nem ismerik a házaséletben. Nagy szegénységük mellett is sok a gyermek.

Vend tanya. A ház szerb területen áll, földje magyar oldalra esik. - Vendisches Gehöft. Das Haus steht auf serbischem Gebiet, die Ackerfelder sind ungarischer Boden. - Grande métairie, la maison est sur le territorire serbe, les champs sont en Hongrie.

Alsószölnökről taligaút vezet tovább. A házak lassan elmaradnak, csak egy-egy emeli fel néha szalmahátát a hegyek tetején. A taligaút járőrúttá szűkül. Mélységes a csend. Az út átszalad néhány bürün, keskeny, de mély szakadék felett. Fenyvesbe érünk, és erdőzúgás kísér bennünket a vad csapáson. 
Szürke kövek szegődnek mellénk. A hegy mindig meredekebb. Kálvária. Előre széles sáv nyílik. Fenn kőoszlop látszik. A második hármas-határkő. Háromoldalú, nagy kőgúla, rajta három címer: a magyar, az osztrák, és a szerb. 
Három széles lénia tátja száját a sűrűségből felfelé. Az osztrák nyíláson a stájer hegyek látszanak, a szerb nyíláson át idenéz 
TÜRKEMAJOR. A magyar oldalon az Ampavölgy zöldel. 
Sokáig hallgatjuk a zúgást, az erdő örökszép, de itt mélységesen szomorú dalát. 
- Induljunk - mondja kísérőnk. - A harmadik határvonal következik, a szerb határ. Veszedelmes lesz!… Kezdjük mindjárt a Türkemajorral. 
Türkemajor egy vadászház. Piros teteje ide látszik a hármaskőhöz. Leereszkedünk a szerb lénián és szerencsésen elérjük a majort. A gazda a kerítésajtóban áll. 
- Valem bojdi Jézusz Krisztusz - köszön. - Tessék bejönni.

Magyar járőrök a Katharina-hegyen. Mögöttük szerb őrház.—Ungarische Grenzwache auf dem Katharina-Berg. Im Rücken serbisches Wachhaus.-Garde-frontiére hongroise sur la montagne Katherine. Au fond la guérite serbe.

Leülünk a kerítés mellet. A gazda almabort hoz. 
- Mi újság a világban? – kérdezi. – Mi itt nem tudunk semmit! Mindig csak adót fizetek: egyszer az osztrákoknak, egyszer a szerbeknek, egyszer a magyaroknak. 
Hihetetlenül hangzik ez, de amikor meglátjuk a ház körül a határköveket, el kell hinnünk Trianon egy újabb szörnyűségét. 
A ház szerb területen áll, kertje és gyümölcsöse magyar részre esik, földje és erdeje pedig osztrák oldalra. Mi tehát szerb területen pihenünk. 
Ha nem gondolunk a haza sorsára: nevetünk ha a haza sorsát látjuk: sírunk. 
Hamar felkészülünk és nekivágunk a hegyeknek az S.H.S. kövek mentén.

Semleges Muraág. – Neutraler Mur-Arm. – Bras neutre de la Mur. 
 


 
 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!