//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Varga Csaba A szlovák nyelv
a magyar nyelv egyik sajátos
változata 2. rész

 

 

Varga Csaba

A szlovák nyelv a magyar nyelv egyik sajátos változata 2. rész

O

objem’=térfogat, az öb-ből, pl. öblös, öb k-vesztéssel a köb, keb (pl. kebel, köböl) szóból

oblok’=ablak, a lak a luk, lók>ók, óg gyökből

oblý’=gömbölyded, lásd öblös

obraz’=kép, lásd ábrázat, ábrázol

obrazne’=képtelenség

obrok’=abrak

obrus’=abrosz

od’=-tól, -től, -ról, -ről, de általában az „át” jelentés érvényesül,

vagyis át t>d: od

odčinit’=jóvátesz, ’činit’=csinál

odviest’=elvisz

okno’=ablak, azonos az akna szóval is, a luk, lók l-nélküli változata: ók

oko’=szem, ugyanis ablak, azaz luk (lásd: magyar akna, szlovák ’okno’=ablak), luk, lók-ból l- vesztéssel az ok, miből az okul, okos stb. is

oltár’=oltár

olovený’=ólom

opálit’=lesüt, lebarnít, a pir gyök r>l hangmódosulata szerepel itt

otec’=atya

P

pád’=esés, a pat, poty (potyog, pottyan, potya) gyökből t>d módosulattal

padák’=ejtőernyő, de „potyak” ez igazából, lásd fenn

padat’=esik, de potyog ez igazából

padavka’=hullott gyümölcs, azaz pottyant gyümölcs

padnút’=lepottyan

pagacik’=pogácsa (b>p módosulat a bog gyökből)

pajác’=pojáca, a boh(ó) gyökből

palác’=palota

palacinka’=palacsinta (a lap gyökből, gyökfordulással)

pálenka’=pálinka

paleny’=égetett, a pár(ol), pír (=tűz) gyökből r>l módosulattal, lásd ’parit’=párol

palica’=pálca

palier’=pallér

pálit’=éget, a pír gyökből r>l módosulattal, tehát ’pálit’=pirít

palivo’=tüzelőanyag, lásd fenn: a pír>pal gyökből

pamuk’=pamut

pancier’=páncél

paplan’=paplón

paprika’=paprika

papuča’=papucs

pár’=pár, néhány

pár’=házaspár

para’=pára

parenie’=párzás

parit’=párol

párit’ sa’=párzik

parný’=pára, gőz

parnik’=gőzhajó, azaz „párahajó”

párny’=páros

parta’=parti (pl. vízparti)

partner’=társ, partner (ami szintén a pár-ból származik!)

patália’=patália, zűrzavar

pečat’=pecsét

pečitat’=pecsétel

pečeny’=sült, sütött, lád pecsenye

pečienka’=pecsenye, sült

pečivo’=(pék)sütemény (úgy tűnik, hogy pék, pek és pecs szavak csak kiejtési változatok)

pekár’=pék

peniaz’=pénz

pijavica’=pióca

piplat’=pepecsel, pep p>b: bab, lásd babrál

pleva’=pelyva

pletka’=pletyka

pohár’=pohár

pol’=fél (1/2) f>p hangmódosulással és mély hangrendben

polkruh’=félkör, kr=kör

pologul’a’=félgömb, azaz „félgolyó’

polovina’=fél (1/2)

poltucet’=féltucat (pol a fél szóból származik f>p módosulattal)

pootvorit’=kissé nyitott, ez a pitvar szavunk

pot’=izzadság, pl. „patakzik róla az izzadság”, lásd még a potok címszót

potok’=patak

potóčik’=kis patak

póda’=föld, talaj, lásd „főd’, f>p: padlat

pójd’=padlás

prach’=por, az o hang kiesésével, itt valójában: „poracs”

prachovka’=porrongy, lásd még: ’prášit’=poroz

prak’=parittya, a per (pereg, perdül) gyökből, kiesett a per gyök magánhangzója

pramálo’=nagyon kevés, itt a por és a mál gyök szerepel együtt

prameň’=forrás, amiben a ’pr’ o-vesztéssel és f>p váltással a forrból

prášit’=poroz

prášok’=porszem, lásd ’prach’=por

 

R

rad’=rend, ez n nélkül, pl. rogy n-vel: romgy>rongy

rak’=rák

rakovina’=rák (betegség)

rám’ráma, keret

raž’=rozs

raždie’=rőzse

repka’=repce

rešeto’=rosta (a ráz gyökből)

rev’=ordítás, üvöltés, a re, rí gyökből, pl. rian, rikolt

rez’=vágás, szelet, a rész szóval azonos

rezeň’=szelet, tehát rész

ring’=ring

ringolat’=ringló

robit’=dolgozik (a rob, robot a ró-rov v>b változata!, azaz a kirótt, rárótt munkát végzi)

roj’=raj (méhraj)

rojenie’=rajzás

rovina’=róna, a ’rovina’ a róna v-s párja, mint zűr-zavar, zár-závár, csűr-csavar

ruža’=rózsa, a ró gyökből, a tüskéiről

 

SZ

sako’=zakó, eredetileg a zsák, szák szóból, az alapszó: zug

sane’=szán

sanica’=szánkózó

sánky’=szánkó

sat’=sziv, szpik, a szí gyökkből, lásd alább:

savý’=szívó

scéna’=szín, az angol ’scena’, ’scene’ is csak rossz olvasata a latin eredetinek,

az is szín

scenár’=szövegkönyv, tehát „színár”, lásd fenn

sečka’=szecska, a szegcse (mint szegdelt) szóból hangátvetéssel, mint

szökcse>szöcske

sečny’=vágó, metsző, tehát szegő

sekat’=vág, metél, a szeg, szak gyökből, lásd: szecska

sekera’= szekerce, balta, mint szegő

semenač’=magfa, lásd: mag=szem

semenár’=magtermelő

semenica’=magnövény

semeno’=mag, azaz szem

sennik’=szénapadlás, azaz szennik szóban a széna szó áll, lásd: seno

senný’=szénás

seno’=széna

séria’=sorozat, minden nyelvben a magyar sor-ból

sitko’=kis szita, vagyis szit-ka, lásd: sito=szita

sito’=szita

skory’=korai (az s csak előhang)

skŏr’=korábban

skrátit’=kurtít (az sz előhang s kiesett az u)

skriňa’=szekrény (minden nyelben a szek=szeg=zug gyökből)

skrinka’=szekrényke

skrúcat’=csűr, összecsavar, hangösszekeveréssel a csűr-ből

skúpy’=fukar, kuporgató, az sz előhang

skvelý’=remek, pompás, lásd: az ’sk’ után követlező ’velý’=váló, mint kiváló

skyprit’=porhanyósít, porít, itt a ’pr’-ben rejtőzik a por

slama’=szalma (hangátvetés történt)

slamenák’=szalmakalap

slamka’=szalmaszál

slamnik’=szalmazsák

slanina’=szalonna

sláva’=dicsőség, ami erős tévedés, mert szláv, régen sláve, sclave annyit tesz, mint szolga, rabszolga, lásd: szervilis, az eredeti szer, szerv szóból

slivka’=szilvafa

slivkový’=szilvás

slivovica’szilvapálinka, szilvórium

sloboda’=szabadság, az s csak vendéghang, tehát ’szoboda’

slobodno’=szabad, az s csak vendéghang, tehát ’szobodno’

Slovák’=szlovák, alapszó a „szláv”, a régi ’szláve’=szolga szóból

slovo’=szó, szav, az l vendéghang, dísz

slovom’=szóval, az l vendéghang

sluka’=szalonka, kiesett az a és az n

služba’=szolgálat, az ’s’ és a ’l’ közül kiesett az o

smelo’=merészen, ’s’ vendéghang, mer r>l: ’mel’

smer’=irány, de itt meg a mer(ev) szót találjuk

smet’=szemét, kiesett az e

smyk’=simít, kiesett az első i

sneh’=hó, hab, a HO alapgyökből, melynek jelentése: fed

snovat’=sző, az n vendéghang

sobášit’=esket, valószínű, hogy szöv v>b szob hangmódosulattal, tehát szövés, Szövetség

sobota’=szombat, a szabad szóból

somár’=szamár

somársky’=szamár, buta

spád’=esés, pod<pot<poty, mint potyog, pottyan, a s vendéghang

spárit’=párol, az sz vendéghang

spara’=fülledt, értsd: párás, az sz vendéghang

specatit’=megpecsétel, az sz vendéghang

sto’=száz, száz>szat>(hangátvetéssel) szto

stopa’=nyom, a top, tap gyökből, az sz itt vendéghang

stopár’=nyomozó, lásd fenn

stol’=asztal, az szlovákban az a hang kiesett

strebat’=hörpöl=szörpöl-ből

studeny’=hideg (lásd még: hűt), ahol h>st

stupaj’=talp, a tap, top gyökből, az sz vendéghang

stúpit’=lép, a tap, top gyökből, az sz vendéghang

styk’=érintés, a tak, ták gyökből, az sz vendéghang

suka’=szuka

sukňa’=szoknya

 

S

šabla’=szablya

šafran’=sáfrány

šál’=sál

šalát’=saláta

šalovat’=zsaluz („zsaluvat”)

šalvia’=zsálya

šanovat’=sajnál

šantít’=pajkos, a sanda=sánta szóból

šašina’=sás

šelest’=zörej, a cser-eg szóból, r>l hangváltással

šero’=szürkület, a szür, pl. szüremlik szóból

šik’=sor, vonal, itt valójában: csík

šikovný’=ügyes, azaz sikeres

šindel’=zsindely

šipka’=csipke(bogyó), csíp gyökből csipke cs>s: ’sipka’

šipový’=csipkebokor; šip=csip

širenie’=terjeszt, a szór gyökből

škrekot’=rikácsolás, lásd: „rikót”, „rikolt”

šl’apa’=talp, a lap-ból, lásd pl.: claptat, a caplatból

šnúra’=zsinór, más nyelvben is ebből, az i kiesésével

sojka’=szajkó

šteklivý’=csiklandoz

štvrtok’=csütörtök, aligha képzelhető el, hogy ebből lett a ’štvrtok’ (az –ok, -ök végződés eleve magyar); csötör valójában gyötör (csűr, csavar), pl. régen: „ha a kalap öszvecsötörtetnék”, azaz öszvegyötörtetnék, talán feltételezhető, hogy csötörtök, mint nap, Jézus Nagypéntek előtti gyötrésével kapcsolatos, s mint a hét negyedik napja, innen lehet egyben számnév is, ahogy pent=bán(a)t (Jézus halála miatt), s ebből a péntek; magyar szó ez mindegyik

šuchorit’=suhog

šuchotat’=susog

šumiet’=susog, bizonyára a zümmögből

šunka’=sonka, de más nyelvekben is a csonk, csonká-ból, csonk cs>t: tönk

šuškat’=susog

švagor’=sógor

švih’=suh, suhintás

švihat’=suhogtat, lásd fenn: ’švih’=suh

T

ta’=oda, ez a távolító ta-tov

tábor’=tábor, oly régi magyar szó ez, hogy még Mózes is a Tábor-hegynél állt meg

táborák’=tábortűz

táborit’=táborozik

táčky’=talicska

tajit’=titkol

tak’=úgy, ez a ták, tak, pl. takar gyök, tehát ’tak’=fed, takar

takisto’=éppenúgy

takmer’=csaknem

takto’=így (a tak, mint takar, fed gyökből)

taký’=olyan

tanec’=tánc (magyar szó ez, lásd még: tántorog, téblábol)

tanečnik’=táncos

tanier’=tányér

tanistra’=tarisznya (hangösszekeverés)

tápat’=tapogat (lásd tapasztal, tapint)

tapeta’=tapéta (magyarból ez a szó mindenhol, mert tapéta: tapad, e tapból a tapló is

tapetovat’=tapétáz

tarhona’=tarhonya (mert tört, tar>darabos)

t’archa’=teher

taška’=táska

tátos’=táltos

tavba’=olvasztás (tav-tó-tócsa)

tavit’=olvaszt

tehla’=tégla

tehotnost’=terhesség

tekvica’=tök

teperit’=cipel, vonszol, lásd teper

terén’=terep, a tér gyökből

teritorinálny’=terület (a territórium is a magyar terület szóból származik)

ticho’=csend, hangátvetés a csit, mint csitít, csitul szóból

tísit’=csitít; hangátvetés, lásd fenn

tkács’=takács

tkáci’=szövőszék, valójában tákoló, azaz összeillesztő

tkat’=sző (lásd: takács) a ták (illeszt) gyökből

topánka’=cipő (lásd: topogó)

timeny’=tompított, a tom, töm gyökből

torba’=tarisznya, a tár gyökből, ahogyan a tarsoly is

torta’=torta, ez eredetileg csavart édesség, lásd tortúra, torzít(=csavar)

továr’=áru, a táv, ebből a régi távár=kereskedő szóból, tehát távolba vivő

továriš’=segéd, mesterlegény, az orosz tavaris-val azonos, s ez az azonosság a magyarból

világlik meg: alapjuk egyaránt a társ=táros, melynek a közbeiktatott v-s változata a táváros, azaz egy tárból egy „fészekaljából” valók

trápenie’=gyötrés, kínzás, szintén a tor>tr gyökből

tres’=durranás, a dör>tör>tr gyökből

tupit’=tompít, az m kiesett belőle

tupost’=tompa, lásd fenn

tutlat’=titkol, orosz ’taity’=titok

týkat’=tegez, ahol ’tý’=te

týranie’=kínzás, gyötrés, minden nyelvbe a magyarból került, ugyanis a tor a csűr-csavarból származik, vagyis tor, ’týr’ annyi, mint csavar (csav fordítva: facs, tehát csavar=facsar), például tortura, s ebből a torta is, mely csavart süteményt jelent, ilyen pl. a kürtős kalács

U

ulica’≠utca, ezúttal véletlen az egyezés, a magyar utca jelentése: kis út, ahol a -ca kicsinyítő, s

bár kétségtelen, hogy a szláv ’ulica’ szóban is ez a kicsinyítő áll, ám az ’uli’ másféle gyök, a latin ’aula’ szó (szerb) módosítása

ulovit’=vadat elejt, az lő-löv gyökből

ulovok’=(vadász)zsákmány, a löv gyökből, lásd fenn

umazat’=bemocskol, ahol ’maz’=maszat

ulupit’=elrabol, a lop gyökből

úmera’=arány, arányos, a mér (mint mérték) gyökből

upadat’=sűllyed, hanyatlik, az apad szóból

upadok’=hanyatlás, az apad szóból

upokoj’=békít, megnyugtat, pokoj=béke, a bok, bék b>p változata

upražit’=megpirít, szó szerint „parázsít”

upustit’=elál valamitől, lemond valamiről, e szóban a „puszt”=”veszt” szó áll

uragán’=orkán

urazit’=megsért, megbánt, e szóban a rossz szó áll

uslovie’=szállóige, e szóban a ’s(l)ov’=szó, szav áll

úsluznost’=szolgálatkész, a szóban ’sl’=szol

uštipnút’=megcsíp, e szóban ’u’=meg, ’štip’=csíp

utkat’=megsző, ’u’=meg, ’tkat’=takat’, lásd: takács

utimit’=eltompít, e szóban ’u’=el, ’timit’-ben ’tim’=tom

utok’=támadás, valójában ’atak’, melyben a ’tak’=összeilleszt magyar szó áll, pl. tákol, takács

utriet’=megtöröl, e szóban ’u’=meg, ’tr’=tör

útržok’=töredék, e szóban ’tr’=tör

utýrat’=meggyötör, e szóban ’u’=meg, ’týr’=csűr cs>t változata: tor, melyből pl. a tortúra is

uvalit’=rázúdít, ahol ’u’=rá, ’valit’=válít, a vál (pl. leválik) gyökből

uväznit’=örizetbe vesz, ’väz’=vesz

uvidiet’=meglát, ahol ’u’=meg, ’vid’=figy, pl. figyel

uviest’=elvezet, ahol ’u’=el, vies(t)=vez(et)

uviezt’=el bír szállítani, ahol ’viez’=visz

uvod’=bevezetés, ahol ’vod’ a visz, vez, vit(el) d>t változata: ’vod’, ebben az

eredetben rejlik annak titka, hogy a ’vod’ víz-et is jelent a szlávban

úvodnik’=vezércikk, lásd fenn: vez(ér)>’ved’

uvol’nit’=megszabadít, ’u’=meg, vol=vál

uzáver’=zár, itt a zár=závár, mint závárzat látható, csak a magyarra jellemzők a v-s és v-nélküli

szópűrok, mint csűr-csavar, zűr-zavar

uzavretie’=lezárás, a závár-ból kiesett a második magánhangzó

uzavierat’=bezár, lásd fenn

V

vábit’=csábít, oly erős a hasonlóság, hogy méltán vélhetjük a cs>v hangátmenetet

vábidlo’=csábítószer

vábivý’=csábító

vačok’=zseb, a vacok szóból, mely magyar módosulat a fészek szóból

vajatat’’=vajúdik, e szó annál is inkább magyar, hogy a bajlódik szóból alakult

vak’=táska, a bog, bugy(or) szóból b>v váltással

válov’=vályu

vandorovat’=vándor

vandorovka’vándorút

vandorovnik’=vándorlegény

vankus’=vánkos

var’=forrás, a for-ból f>v hangmódosulással

varovat’=vigyáz, őriz, a vár, mint várakozik szóból

vedro’=vödör, lásd alább:

vedúci’=vezető, a ved azért fordul elő egyaránt a vödör és a vezető szlovák

megfelelőiben, mert a magyarban a vez, vesz és a víz azonos hangalakúak, s a szlovákban természetszerűleg egyformán módosultak; lásd: szláv ved-em vagy vegyjem (vezetem), továbbá vez-em vagy vezjem (jármüvön viszem, szállitom), és vezmem (elveszem)

velikán’=óriás, a vál, mint kiváló, azaz kiemelkedik a többi közül, ez a vál szó vel alakban sok

szó első tagja nagy jelentéssel

vel’ký’=nagy

vel’mi’=nagyon

verš’=vers

veršik’=versecske

veršovat’=versel

vetrat’=szellőztet, a vet a visz>vit (melyből a vitorla is) szóból

vetrik’=gyenge szél, szellő, vet: lásd fenn

vetrovka’=viharkabát, a fentiek alapján már érthető, hogy miért „dereng” fel itt a vitorla szó is

vhodne’=megfelelően, kellőképpen, e szóban a hogyne búvik meg

vhodny’=alkalmas, megfelelő, lásd fenn

videnie’=látás, más nyelvekben is a figy gyök (mint figyel, néz, lát) >fid>vid kiejtési változatából,

szlávban a figy>vigy változata is elterjedt, pl. ’vigyényie’

vidiecky’=vidéki

vidiek’=vidék

vidina’=látomás, lásd fenn: ’videnie’

viest’=vezet, a visz>vez-ből

vietor’=szél, lásd fenn: ’vetrat’

viezt’=visz

vinár’=szőlész, lásd alább:

vino’=bor, más nyelvekben is csak áttételes értelmezése a venyige szónak, mely a

fon, fonadék szóból szárnmazik: fony f>v: veny

voda’=víz, a ned (nedv, nátha) >med>ved>vod kiejtési változata

vodáren’=vízművek

vodca’=vezér, a víz és a vez(ér) azért egyarán vod a szlávban, mert ezek a magyarban

egyformán hangzanak: vez-víz, lásd a ’vodovod’ címszót is

vodic’=vezető, lásd fenn és lenn

vodička’=vizecske

vodit’=vezet

vodivost’=vezetőképesség

vodomer’=vízóra, ahol ’mer’=mér

vodovod’=vízvezeték, itt kétszer szerepel a ’vod’, egyszer víz, egyszer vez jelentéssel, mely azonosságot csakis a magyar víz és vez=visz azonos hangalak magyarázhatja, lásd még a visz>’vit’ (pl. vitel, vitorla) pedig szelet jelent a szlovákban

vol’ači’=valakié, ahol ’vol’=vala

vol’ačo’=valami

vol’ajaco’=valahogyan

vol’akam’=valahova

vol’ba’=választás, itt a vál gyök szerepel

volič(-ka)’=választó, ’vol’=vál

volit’=választ, ’vol’=vál

voz’=kocsi, szekér, itt a visz gyök szerepel, lásd alább is

vozen’=vasúti kocsi, a visz gyökből, tehát ’viszeny’, lásd alább:

vozit’’=visz

vozovka’=úttest, itt is a visz gyök látható, bizonyára a visz, „messzire visz”, „messzire vezet” gondolat alapján

v-padnút’’=beesik, ’v’=be, pad a pot, poty t>d változata, lásd fenn: ’pád’ és ’padák’

vrabec’=veréb, e madár csiripelő, régiesen mondván „verregő” (e szóból a cserregő

is) hangjáról kapta, régi szlávban vrabij, új szlávban vrabelj, vrabec

v-sadit’=beletesz, ahol a ’v’=bele, ’sed’=szed

v-strcit’’=beledug, bedug, ’v’=be, ’strcit’ szórészben pedig a szorít szót tisztelhetjük

vs-tupi’=belép, itt a ’stup’ szórészben a top (pl. toppan) rejlik

vs-tupné’=belépődíj, lásd fenn, tehát kb. ’betoppanódíj”

vsak’=de, azonban, a szóban a „csak” szerepel

v-simat’ si’=szemügyre vesz,’sim’ (ejtsd: szim)=szem>szim

v-tesnat’’=belegyömöszöl, beleszorít, ’tes’ (ejtsd: tesz)=tesz

v-tierat’=bedörzsöl, dör d>t: tör>’tier’

v-tieravost’’=tolakodás, dörgölőzés, lásd fenn, továbbá ne feledjük, hogy tolakodás l>r:

törekedés, törtetés

v-tieravý’=tolakodó, dörgölőző, lásd fenn

vy-cicat’=kiszív, kiszop, itt a csecs, csöcs (mint csúcs)>cici szerepel

v-cifrovat’=feldíszít, a cifra, ahogyan Czucor Gergely feltárta: „úgy látszik, hogy az irkál, firkál gyöke ir, fir rejlik benne, miszerint átvetve annyi volna, mint fircza, azaz irkált, firkált ékesség, vagy jegy”. Igen elterjedt szavunk: olasz cifra, franczia chiffre, német Ziffer

vý-čap’=söntés, itt a csap szavunk szerepel teljesen hibátlanul, lásd alább:

vý-čapnik’=csapos

vý-čiň’=garázdálkodás, itt ’čiň (ejtsd: csiny)’=csíny szavunk szerepel

vý-čiňat’=garázdálkodik, lásd fenn

vy-davatel’’=kiadó, itt a táv gyök szerepel (mint távolít), melynek t>d változata a dav

vý-fuk’=kipufogó, ahol ’fuk’ a fú (fú>pú), fak gyökkel azonos, lásd alább:

vý-fúkat’=kifú

vy-lomit’=kitör, a lom a magyarban a rom-ból, r>l váltással

vy-merat’=kimér, felmér, ’mer’=mér

vy-mlat’=cséplés, ahol mál>’ml’

vy-padnut’=kipottyan, ’pad’ a pat, pot, poty t>d kiejtési változata

vy-pálit’’=kiéget, ahol pír (=tűz) r>l: pál

vý-par’=pára

vy-parit’ sa’=elpárolog

vy-parovat’ sa’=párolog

vy-pichnút’=kibök, kiszúr, bök b>p ’pich’

vy-pražit’=kisüt, azaz „kiparázsit”

vy-pustit’’=kirekeszt, ’ pust’ (ejtsd: puszt) a puszt=foszt szóból

vy-rabovat’=kirabol

vy-razit’’= kiüt, kiver a szótár szerint, de itt a (ki)ráz áll (pl. kirázza a hideg), e szó a rügy és ragya szókkal is rokon a ro gyök révén

vy-ražka’=kiütés, pattanás

vy-riedit’’=megritkít, rit>ried

vy-rojit’’=kirajzik, raj>roj

 

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!