//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

 • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

  Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

 •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Georg Friedrich Händel élete

Georg Friedrich Händel

(Halle, 1685. február 23.London, 1759. április 14.)

Georg Friedrich Händel a barokk egyik kiemelkedő zeneszerzője. Német származá- sú, akinek szenvedélye volt az utazás és pezsgés, ezért választotta később Angliát lakhelyéül, többek között felvette a brit állampolgárságot. Ő volt az első olyan zene- szerző, aki a zenéből vállalkozást csinált, és többek között ez határozta meg, hogy milyen típusú műveket írjon. Händel egé- szen különleges jelenség volt, akire már életében felfigyeltek. Mindezt bizonyítja az is, hogy ő volt az első zeneszerző, akiről halála után életrajzot írtak. (Bachról például csak az 1802-ben írtak.)

Küső tulajdonságai: hatalmas test, görbe láb, szigorú tekintet, darabos mozgás

Belső tulajdonságai: lobbanékony, öntelt, jó humorú, tapintatlan; ennek ellenére emberbarát

Sir John Hawkins így ír róla: „általában nehézkesnek és kedélytelennek hatott, de ha elmosolyodott, úgy sugárzott, mint amikor a nap kisüt a felhők mögül…Viselkedése és beszédmodora erőszakos, nyers, határozott volt, de távol állt tőle minden ridegség és rosszindulat.”1

Érdekes, egy olyan ember magánéletéről, mint Händel, aki állandóan a nyilvánosság előtt volt, alig maradt információ. Termé- szetesen a szakmai életéről tudunk, de nőügyeit teljes titokban tartotta. Annyi bizonyos, hogy nem nősült meg, és fiatalon néhány olasz énekesnővel folytatott viszonyt. Ezen kívül semmit sem tudunk.

Apja: Híres sebészorvos, fia születésekor már 63 éves. Georgot jogi pályára szánta, de a fiú ragaszkodott a zenéléshez. Mindkét pályán elindult, talán ennek köszönhető rendkívüli üzleti érzéke.

Alessandro és Domenico Scarlattival, Corellivel és Vivaldival ismerkedett meg 1706-ban kezdődő itáliai útján. Domenico Scarlattival állítólag csembaló- és orgonapárbajt vívott (mint ahogy akkoriban a nagy zeneszerzők között szokás volt), csembalóban holt versenyben maradtak, orgonában viszont Händel győzött. Georg annyira magabiztos volt, hogy egy alkalommal, mikor saját művét gyakorolták, még a nagy Corelli kezéből is kiragadta a hegedűt, hogy megmutassa, hogyan kell játszani. Corelli, aki nagyon szerény volt, elismerte, hogy a francia stílusú zenéhez nem ért.

Johann Mattheson: Hamburgban ismerkednek meg Händellel, az operában. Johann Mattheson tenor énekes volt, akivel egy alkalommal annyira összevesztek, hogy párbajra került a sor, és Georg életét csak fém kabátgombja mentette meg. Később kibékültek, és Mattheson énekelte Händel első operájának, az Almirának főszerepét.

Farinelli és a barokk színház: Carlo Broschi, azaz művésznevén Farinelli minden idők egyik leghíresebb kasztrált (herélt) énekese volt. A kasztrálás nagyon elterjedt volt ebben az időszakban. A fiúkon még a mutálás előtt elvégezték az operációt, és ezután gyakorlatilag „éneklőgépekké” tették őket. Állítólag fantasztikus hangjuk volt női hangmagassággal, és férfi tüdővel. Azzal kápráztatták az embereket, hogy akár több mint egy percig is kitartottak egy hangot. A kasztráltak voltak az első popsztárok. Az emberek legalább annyira rajongtak értük, mint a XX. században a Beatles tagjaiért. Egy koncerten több hölgy eszméletét vesztette az izgalomtól. A barokk koncerteket egyébként nem úgy kell elképzelni, mint a mai komolyzenei előadásokat. Az emberek ettek, ittak, járkáltak, beszélgettek, tapsolhattak közben, és akár virágokat dobálhattak. A szereplők sokszor üdvözölték a nézőtéren ülő barátaikat. Farinelliért a nők különösen bolondultak, és mindent megtettek, hogy az ágyába kerüljenek. Tévhit ugyanis, hogy a kasztráltak nem voltak képesek nemi életre. Händel gyakran alkalmazott kasztráltakat operáiban, Farinellit pedig különösen kedvelte.

Műveiről: Händel egyik nagy érdeme, hogy Angliában olasz opera divatot indított. Később, mikor Pepusch bemutatta Koldusopera c. művét, mindenki inkább az angol operákat kezdte kedvelni. Georg ekkor az oratóriumok komponálásába fogott, valószínűleg nem a szép anekdota miatt, hogy egészsége megromlott, és ezért lett vallásos, hanem, mert ebben nagyobb üzleti lehetőséget látott. Händel egy olyan ember volt, akinek még későbbi vaksága is jól jött, hogy sikeres legyen. Oratóriumai híresek lettek, köztük a Messiás annyira jól sikerült, hogy a Halleluja kórusnál György király felállt, amihez mindenkinek csatlakoznia kellett. Ez a hagyomány még a mai napig él.

Operáinak később, és még napjainkban is az lett a veszte, hogy már nem tartották olyan élvezetesnek a mitológiai témákat, mint annak idején. Ráadásul ezeknek az operáknak a cselekménye egész végig „egy helyben topog”. Zenéje igazán csak akkor tud kiteljesedni, ha az áriákat kasztráltak éneklik. A mai énekesek ezeket az áriákat nem tudják jól elénekelni, ezért a művek szinte élvezhetetlenné válnak. Händel akkor tudna újraéledni, ha visszahoznák a kasztrálás barbár szokását, de ezt véleményem szerint senki sem kívánhatja.

Városok, ahová életének valamilyen fontos szakasza kötődik:

 • Halle: Itt született, és 1702-ben felvették a hallei egyetemre

 • 1703; Hamburg: A városi operaházban hegedűsként és csembalistaként alkalmazzák.

 • 1706; Itália: Itt ismeri meg a már említett nagy olasz zeneszerzőket. Ezekben az években Georgot „Il Sassone” –nak, azaz a „Szásznak” nevezték.

 • 1711; Hannover: udvari karmester

 • 1712; London: Händel engedély nélkül távozott Hannoverből, és Londonban telepedett le. A szép történet szerint Georg a Vízizenével engesztelte ki I. Györgyöt, aki megbocsátott neki. Ellenben azért nem helyénvaló ez az anekdota, mert állítólag már a mű megírása előtt kibékültek.

Georg Friedrich Händel legfontosabb művei:

 • Almira c. opera

 • Nero c. opera

 • Giulio Cesare c. opera

 • Vízizene

 • Messiás c. oratórium

 • Júdás Makkabeus c. oratórium

 • Dixit Dominus

Írta: Kiss Beáta Anna

Források:

Pécs, 2009. szeptember 27.

1 SCHONBERG, Harold C., A nagy zeneszerzők élete; Budapest, Európa könyvkiadó, 1998, 47. oldal

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?