//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- VÉRZŐ HATÁROK. IV.
Román határkövek mentén a
Túrig

 

Román határőr. – Rumänischer Grenzposten. – Grade- frontičre roumain. 
 

IV.

A ROMÁN HATÁRKÖVEK MENTÉN A TÚRIG

A kiszombori hármaskőtől kezdve más határőr és más őrház tűnik fel, a román granicsár és a román pikét. Mások a viszonyok, más a környezet, mások a bajok, a panaszok, csak a határ vonala maradt meg a maga lehetetlenségében. 
A föld síkba fut a láthatárig. A szép Magyar-Alföld déli vidéke egy darabban szökik előre, sem hegy, sem halom nem emelkedik rajta, és mégis megütközik szemünk a messzi síkságon. Határkövek bontják meg az Alföld egységét. 
Trianon előtt a községhatár is különb volt a mai országhatárnál. Itt kukoricaföld szélén áll az otromba kő, ott a földműves szántás közben nem tud anékül megfordulni, hogy az ekével román földre ne menjen. 
A román határőröket barábereknek nevezik errefelé. 
Egy kettősbirtokos kocsiján megyünk és útközben ezeket halljuk: 
- Pénz, megvesztegetés igazgatja itt az életet. Örökkön csak csigázódunk. Ha átmegyünk a birtokunkra, elvégezhessük. Gyufát, pénzt, ennivalót, ruházati cikkeket és minden elgondolhatót kell adnunk a román őrnek. Ha nem viszünk ajándékot, megakasztják az embert munkájában. Ácsorogtatják nem tőrödnek vele. 

 

A szántó ember román területen, lovai magyar területen. – Der Ackermann steht auf roumänischem Boden, seine Pferde auf ungarischem. – Le laboureur se trouve sur le territoire roumain, mais ses chevaux sont déjá en Hongrie.

A keserves munka árán megszolgált termést nem tudjuk teljes egészében hazahozni, mert legalább a felét elveszik. Ha a károsodáshoz még az egész évben vitt ajándékokat is hozzászámítjuk, a kettősbirtokosok túloldali gazdálkodása semmi jövedelmet sem jelent. A nép nagyon jól tudja, hogy közeli kimerülés, tönkremenés vár rá, de erőlködik, bizakodik, hogy a földjét megtarthassa. 
A rettenetes állapotok mellett a magyar területen élő kettősbirtokosok helyzete mégis félmegélhetést biztosít, de a román területen lakók élete már a koldusszegénységig süllyedt. Földjükből, megélhetésükből már kipusztultak. Ezen a vidéken válságos napokat élnek a porgányiak, a besenyőiek, a bébiek, a zomborontúliak mind. Semmit sem tudnak eladni. Nagyszentmiklósrajárnak, hogy valamit eladhassanak, de a románok annyit adnak a terményekért, amennyit akarnak. Potom pénzen vásárolnak. Pár fillérrel nehéz és messze útról térnek vissza az emberek falujukba. Száraz időben még csak eljutnak a piacra, de eső idején három pár lovat is be kell fogniok, hogy Nagyszentmiklósra elérjenek. 
A románok a határőrházak és laktanyák építéséhez szükséges költségeket úgy teremtették elő, hogy minden polgárnak és minden kettősbirtokosnak egy kivetett összeget kellett lefizetnie. Amelyik kettősbirtokos nem fizetett, azt nem engedték át a határon.

A középen négy román vadász határőr, balra kettő, jobbra egy magyar határőr a Fehér-Körös gátján. –In der Mitte 4 rumänische Grenzjäger. –Au milieu quatre chasseurs de frontiere roumains. La frontiere coupe la riviere.

Sok gazdának ez a “kölönadó” lélekharangkondulás volt földje, tanyája felett. Ha nem tudott fizetni, birtoka elveszett. 
Apátfalvánál a Maros a határ. Nagyon rövid ez a szakasz. Messze Csíkországból jön, Erdélyből, a Székelyföldről. Egy másik Magyarország roskadozik odaát Trianon alatt… 
Csanádpalotánál a vasúti sínektől 15 méterre állanak a határkövekNagylak is a románoknak jutott, csak a kendergyárat hagyták meg nekünk. Mezőhegyesnél az állami ménesbirtok drótkerítése a határ. A peregi utat felszántották. A battonya-pécskai országút közepére ásták be a határköveket. 
Domegyházáról esténkint sugárzó fényöv látszik. Arad világít ide… 
A románok emeletes laktanyákat építettek errefelé. Nézzük a magyar őrházakat. Viskók, kalibák, sárkunyhók a palotával szemben. Ott szép, tágas szobák, modern fölszereléssel. Itt meghajolva kell a kunyhóba bemenni, a tető lyukas, szűk ablak, egy vaságy. A románok zajosak, lármásak, a magyar őrház környéke csendes és a határőr egymagában, szomorúan jár fel és le. 
Ha a román határőrt megkérdezzük, hogy milyen földön van, kérkedve válaszol: “
Romania-Mare!” (Nagyrománia!) És hozzáteszi: Aici noi suntem domni! (Itt mi vagyunk az urak!)

A Sebes-Körös.- Der Fluss “Sebes-Körös”.-La riviére Sebes-Körös.

 Ha pedig azt kérdezzük tőlük, hogyan élnek, azt felelik: “Suntem seraci, dar traiem bine; stie dracu, de unde vine.”(Szegények vagyunk, de jól élünk, az ördög tudja, miből telik.) 
Az egyik határmenti jegyzőnél szállunk meg. Csontos székely. Beszélni kezd: 
- Bizony, csak máma értjük meg Rákosi Viktor regényét, az “Elnémult harangok”-at. 
1898-ban kiadtak Bécsben egy térképet. Valóságos remekmű volt ez és Nagyromániát ábrázolta. A határ Erdélyt is körülölelte, minden falu és város, minden hegy és víz románul szerepelt rajta. 
Harmincnégy év telt el azóta. És ma a románok elérték céljukat: Nagyromániáról írnak és beszélnek. Az erdélyi hegyek oláhjai leereszkedtek a síkságra. Kitartó és tervszerű munka folyt ellenünk. A legkíméletlenebb harc. A legelső lépésük az volt, hogy a nagyromán törekvést a népben meggyökereztessék. A második, hogy a saját véreiket pénzelték a legmesszebbmenő áldozattal. Lassan megvásárolták a magyar lakosságtól a földeket és ők lettek az urak a birtokokon. A pénzelésben, a nagykedvezményű kölcsönök nyújtásában segédkezett nyújtottak a román bankok. Ilyen volt a vajdahunyadi “Agricola”-bank, a brádi “Crisano”-bank és a szebeni nagyromán bank. A román pópa vezette az új honfoglalást…

Kun László magyar király tornya román területen Körösszegapátinál. – Der Turm des ungarischen Königs Kun László in Körösszegapáti – Le donjon de Ladislas IV, roi de Hongrie, a Körösszegapáti.

A magyar peres ügyek is kezükre játszottak. Jóhiszemű és nagylelkű ítéletek adták alájuk a biztos talajt. Szemben állott az erdélyi bíróságon a román és a magyar. Az ítélet száz esetben kilencvenkilencszer a magyar embert marasztalta el és a zárószövegben mindig ez volt a végszó: a humánus bánásmód vezeti a bíróságot és a nemzetiségek védelme, nehogy azt mondhassa valaki, hogy a magyar kormány elnyomja a kisebbségeket. 
Egy napon üres lett a magyar kúria s a román ült be a magyar birtokba. 
És elnémultak a magyar hangok…. 
Odakinn szél fúj, a hegyek felett villám cikázik… 

Lökösháza határállomás a Budapest-Arad vasúti fővonalon. A sínek mentén két fehér oszlop. Az akácostól ideszögell ki a határ. A baloldalon megszakad a fasor, a földeken át folytatódik a vonal és hogy megerősítsék itt a határt, a románok emeletes laktanyát építettek a sínek mellé. 
A vasúti közlekedés rosszabb, mint a Duna-Tisza közén. Itt nagyobb távolságokat kell leküzdeni. 

GYULÁNÁL a FEHÉRKŐRÖS siet át a határon. A folyó szivattyútelepe román területre esik. A töltés csak a magyar részen gondozott, a románok teljesen elhanyagolják az ármentesítés munkáit.

A határ Biharkeresztesnél.- Die Grenze Bei Biharkeresztes.- La frontiére prés de Biharkeresztes oů elle est marquée par un rang, de tournesols

A töltést nem vetik be fűvel, úgyhogy a víz már sok helyen kikezdte a partot. Áradáskor a románok nem adnak vízjelzést, nem tisztítják a medret és nem törődnek azzal, hogy indolenciájuk a legnagyobb veszélybe sodorhatja a KÖRÖSVIDÉK lakosságát. Az 1925. évi nagy árvízről még ma is borzadva beszél a nép. 
A Hármaskőrös vidéke, egységes vízrendszerével a Nagyföldhöz tartozik. Innen is, túl is színmagyar a vidék. A lakosság földrajzi helyzetéhez alkalmazkodik a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem és a közlekedés. Mindezeknek a főfeltétele, hogy egy, a Nagyalföldhöz koncentrált árvédelme legyen a vidéknek. A trianoni határral tehát nemcsak a földrajzi egységet, nemcsak a színmagyar területet bontották meg, hanem állandó gátat is emeltek a mezőgazdasági, az ipari és kereskedelmi fejlődésnek, de ezenfelül állandó árvízveszedelemben kötötték meg a népet. 

SARKAD alatt a FEKETEKÖRÖST vágja át a határ. Mint CENKEN, itt is megállunk. Arany János szülőfaluja, NAGYSZALONTA, felé nézünk, és mintha hangosabban hallanók bongani Rákosi Viktor haragjait… 
De máris újabb történelmi helyhez érünk. GESZT áll őrt ezen a határvégen… Gróf Tisza István nyugszik itt… Háború, forradalom, Trianon… 
A határ elkerüli Gesztet. 

KŐRÖSSZAKÁLYNÁL tér még a harmadik Kőrös, a SEBESKŐRÖS
KŐRÖSSZEGAPÁTINÁL csonka torony látszik az országútról.

A Szamos. – Der Fluss “Szamos”.- La riviére “Szamos”.

- Miféle torony az? - kérdezzük. 
- A Kun László-torony. 
- Nézzük meg! 
- Megnézhetjük, de nem mehetünk be, mert román területen áll. 
Keresztülvágunk a kukoricáson. Félóra alatt elérjük. Előttünk áll a csonka torony, a határvonaltól 20 méterre. Már omladozik a teteje, megrepedeztek a falai. Baglyok, denevérek tanyáznak benne, alul pedig román granicsárok néznek kifele a réseken. 

BIHARKERESZTES átellenében ÁRTÁND határát metszi a trianoni vonal. Sok helyen még csak barázdaszélességű választóköz sincs, - itt répasor, amott tarlószél, amarrább meg napraforgósorban állították fel a köveket. 
NAGYKEREKI határában hegyek tűnnek fel jobbról, a MESZES-HEGYSÉG látszik távolabb. Látni véljük Erdély kapuját, a KIRÁLYHÁGÓT. A Székelyföld áramlata hullámzik át a mezőn… 
A határ elvonul 
KISMARJA mellett. Itt áll BOCSKAY vára. Romjain megütközik az erdélyi szél, körülöleli, simogatja a határra néző falakat. 
Mintha a magyar történelem sorskeze emelkednék fel a trianoni határokon… 
ESZTERGOM, NAGYCENK, KŐSZEG, JÁK, VELEMÉR, SIKLÓS, MOHÁCS, GESZT, KISMARJA… 
Nagylétáról látjuk az Érmellék lankáit. Színmagyar község neveit halljuk. BIHARDIÓSSZEG, SZENTMIKLÓS, VEDRESÁBRÁNY, MONOSTOR-PETRI, SZÉKELYHÍD, ÉRDEKESERŰ, ÉRSELIND, ÉRTARCSA, ÉRSEMJÉN, ÉRMIHÁLYFALVA, GÁLOSPETRI és SZALACS. Ez a vidék is új Elzász, Erdélyi Elzász. Talán több is annál, mert egy egész külön országot vettek el.

 

Határkő az atyai sűrűben. – Grezstein im Dickicht von Atya.- La borne dans le bocage d’Atya ŕ Csenger.

NYIRÁBRÁNYNÁL a bihari végekről a NYÍRSÉGRE fut a határ. A ritmusos halmokat keresztül-kasul szeli, itt is egységet, összetartozandóságot bont meg. 
VÁLLAJ mellett az AGGERDEI majornál egyenes vonalban északnak szökik a határ, hogy az ECSEDI-LÁPOT messe keresztül. A nagy láptagnak csak három kis része marad meg: a CSICSOR-LÁP, az ÖRDÖNGŐS-LÁP és a TYUKODI-LÁP. A megcsonkítással lehetetlenné vált a láp belvízvezetése is. Az a helyzet állt elő, hogy az árvízelvezetés magyar munkálatai melyek az Ecseti-lápon már földkultúrát teremtettek, teljesen kárbavesztek, mert a láptenger a határ miatt évszázadok előtti állapotba tér vissza. 
CSENGER alatt a SZAMOS érkezik meg a megszállt területről. A határ elszakítja a földeket évszázados kúriáktól, szétvet embereket, testvéreket, apákat és a törzseket egymástól. 
Tősgyökeres magyar nép lakja a Szamos-vidékét. Csodálnivaló magyar nép. Öntudat, méltóság, nemessége ömlik el rajta. “Trianon”-t soha nem ejti ki az ajkán, de belül vérzik a szíve.

Magyar-cseh-román hármashatárkő Garbolcnál – Ungarisch-tschechisch-rumänischer dreier Grenzstein bei Garbolc. –Voici le pilier indiquant les trois frontiéres hongroise, tchécoslovaque et roumaine.

A református pap lát vendégül bennünket Csengerben. Este lapogatjuk a kúria megsárgult jegyzőkönyveit. Fakó írások, mondatok, nevek… “Tűzvész hamvasztotta el egy éjjelen a templomot, a harang leesvén… Török jőve rabolva, pusztítva… Kurucok jöttek és másnap Záhonynak menének…”

Hajnalban három órakor kelünk. A nagytiszteletű úr kopog az ajtón. Hirtelen nem tudjuk, hol vagyunk. 
- Ki az? – kérdezzük. 
- Én vagyok, a magyar pap.

Belénknyilal ez a mondat és néhány percig mozdulatlanul meredünk a szoba sötétjébe. 
- Én vagyok a magyar pap!… Ha minden magyar ezzel a súllyal tudná magyarságát kifejezni, akkor talán nem némultak volna el a magyar harangok….
Mintha Rákosi Viktor Simándi Pálja szólt volna a szoba sötétje mögött, mintha a kopogás siralomház ajtaján hangzanék. 
Nekivágunk a SIMA határnak. Elhagyjuk a SZATMÁRNÉMETI országutat. A határkövet elnyeli az ATYAI nagyrét sűrűje. A legtöbb helyen embermagasságú a bozót és a sás.

Ez itt cseh terület. - Dies hier ist tschechisches Gebiet – zeigt der Mann – hinter seinem Rücken ist ein ungarischer Wirtschaftshof, welcher seinen Boden verlor. – Cet homme indique le territoire techéque, derriére lui il y a une ferme hongroise qui a perdu son domaine.

GARBOLCRA tartunk, a román határon az utolsó magyar közösségbe. Feljebb NAGYHÓDOS fekszik. Keletre, a két község között, végződik a román határ. A TUR- és a HÓDOS- patak összefolyásában a negyedik és egyszersmind az utolsó hármashatárkő áll. A magyar, a román és a cseh végek találkoznak itt. 
A román oldalon hegyekbe ütközik a láthatár. A 
GUTINT keressük és az elveszett bányákat: FELSŐBÁNYÁTKAPNIKBÁNYÁT, és NAGYBÁNYÁT, Magyarország nemesérc telepeit. A Túron túl új vármegye, Ugocsa kezdődik síkságban. A FEKETE-HEGYEN túl a MÁRMAROSI HAVASOK tűnnek fel kék tömegükben BESZKIDEK övével. Nagymagyarország igazi határát keressük bennük. 
A Túr és a Hódos folyása három partot alkot. Ezek mindegyikén egy-egy határoszlop áll. A Túr és a Hódos innenső háromszögében a magyar, jobbra a román oszlop és balra a cseh hármashatároszlop. 
Csak két hátároszlop látszik: a magyar és a cseh. A román hármashatárkövet a sűrűség takarja el. Mindegyik olyan, mint egy síremlék. 
- Menjünk át, hogy a román oszlopot is lássuk. 
- Megtehetjük, a román határőrök ilyenkor nemigen járnak erre. 

Sátoraljaújhelybe nyomulnak a határkövek. – Die Grenzsteine dringen in die Stadt Sátoraljaújhely vor. – Les bornes coupent une partie de la ville Sátoraljaújhely.


 Átugrunk a Hódoson és óvatosan belépünk a sűrűbe. Lassan esteledik. Kis tisztáson almafák között, elénkfehérlik a román határkő. 
Temetői csend. Idehallatszik a víz csobogása. 
A hegyek felé tüzek égnek. Arra vonul a cseh-román határ. 
MÁRMAROSON keresztül a POP IVÁNNAK tart, éppen oly lehetetlenségben, mint a magyar vonalon. 
A közelben ág roppan. Felszökünk. A bokrok hirtelen szétnyílnak. 
- “Staj! Cine es?” (Állj! Ki vagy?) 
Két szuronyos fegyver meredt felénk, két marcona granicsár vad pillantása mered ránk. De arcukon mintha valami ijedtség is megrándulna. 
- Almát szedünk- feleljük nyugodtan. 
Egy ideig bizonytalanul néznek. 
- Mit bámultok? Ti talán még nem szedtetek itt almát? Ne féljetek, marad itt nektek is – szólunk a románoknak. 
A granicsárok lejjebb eresztik a fegyvert. 
- Itt nem lehet almát szedni – felelik. 
- Ne okoskodjatok, nem akarjuk ingyen. Kaptok érte dohányt, meg gyufát. 
A románok közelebb jönnek.

A Szedlák - tanya Sátoraljaújhelyen, itt a kerités a határ. – Hier ist ein Zaun die Grenze. – Voici une haie qui sert de frontičre.

- Hol a dohány? 
- Előbb az almát! 
- Hát szedjetek! – mondják és a fák alá mutatnak. 
Megrakjuk zsebeinket, aztán dohányt és gyufát adunk a két mócnak. 
Mohón nyúlnak érte. 
A dohányt kicsomagolják papírjából és a gyufaskatulyát is szétbontják. 
- Miért szeditek szét? 
- Magyar írás van rajta, ha megtalálják nálunk, megbüntetnek érte. 
Könnyen szabadulunk a két katonától, és gyorsan visszamegyünk a patak felé. Átugorjuk a keskeny vizet és átvágunk a sötétedő réten…

A “hajózható” Ronyva-patak, az elszakított vasútállomással - Die Grenze läuft im Flussbett des “schiffbaren” Ronyva-Baches. – La gare de Sátoraljaújhely annexée ŕ la Tchécoslovaquie. La frontiére passe dans le lit du ruisseau Ronyva.


 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?