//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- VÉRZŐ HATÁROK. IV.
Román határkövek mentén a
Túrig

 

Román határőr. – Rumänischer Grenzposten. – Grade- frontičre roumain. 
 

IV.

A ROMÁN HATÁRKÖVEK MENTÉN A TÚRIG

A kiszombori hármaskőtől kezdve más határőr és más őrház tűnik fel, a román granicsár és a román pikét. Mások a viszonyok, más a környezet, mások a bajok, a panaszok, csak a határ vonala maradt meg a maga lehetetlenségében. 
A föld síkba fut a láthatárig. A szép Magyar-Alföld déli vidéke egy darabban szökik előre, sem hegy, sem halom nem emelkedik rajta, és mégis megütközik szemünk a messzi síkságon. Határkövek bontják meg az Alföld egységét. 
Trianon előtt a községhatár is különb volt a mai országhatárnál. Itt kukoricaföld szélén áll az otromba kő, ott a földműves szántás közben nem tud anékül megfordulni, hogy az ekével román földre ne menjen. 
A román határőröket barábereknek nevezik errefelé. 
Egy kettősbirtokos kocsiján megyünk és útközben ezeket halljuk: 
- Pénz, megvesztegetés igazgatja itt az életet. Örökkön csak csigázódunk. Ha átmegyünk a birtokunkra, elvégezhessük. Gyufát, pénzt, ennivalót, ruházati cikkeket és minden elgondolhatót kell adnunk a román őrnek. Ha nem viszünk ajándékot, megakasztják az embert munkájában. Ácsorogtatják nem tőrödnek vele. 

 

A szántó ember román területen, lovai magyar területen. – Der Ackermann steht auf roumänischem Boden, seine Pferde auf ungarischem. – Le laboureur se trouve sur le territoire roumain, mais ses chevaux sont déjá en Hongrie.

A keserves munka árán megszolgált termést nem tudjuk teljes egészében hazahozni, mert legalább a felét elveszik. Ha a károsodáshoz még az egész évben vitt ajándékokat is hozzászámítjuk, a kettősbirtokosok túloldali gazdálkodása semmi jövedelmet sem jelent. A nép nagyon jól tudja, hogy közeli kimerülés, tönkremenés vár rá, de erőlködik, bizakodik, hogy a földjét megtarthassa. 
A rettenetes állapotok mellett a magyar területen élő kettősbirtokosok helyzete mégis félmegélhetést biztosít, de a román területen lakók élete már a koldusszegénységig süllyedt. Földjükből, megélhetésükből már kipusztultak. Ezen a vidéken válságos napokat élnek a porgányiak, a besenyőiek, a bébiek, a zomborontúliak mind. Semmit sem tudnak eladni. Nagyszentmiklósrajárnak, hogy valamit eladhassanak, de a románok annyit adnak a terményekért, amennyit akarnak. Potom pénzen vásárolnak. Pár fillérrel nehéz és messze útról térnek vissza az emberek falujukba. Száraz időben még csak eljutnak a piacra, de eső idején három pár lovat is be kell fogniok, hogy Nagyszentmiklósra elérjenek. 
A románok a határőrházak és laktanyák építéséhez szükséges költségeket úgy teremtették elő, hogy minden polgárnak és minden kettősbirtokosnak egy kivetett összeget kellett lefizetnie. Amelyik kettősbirtokos nem fizetett, azt nem engedték át a határon.

A középen négy román vadász határőr, balra kettő, jobbra egy magyar határőr a Fehér-Körös gátján. –In der Mitte 4 rumänische Grenzjäger. –Au milieu quatre chasseurs de frontiere roumains. La frontiere coupe la riviere.

Sok gazdának ez a “kölönadó” lélekharangkondulás volt földje, tanyája felett. Ha nem tudott fizetni, birtoka elveszett. 
Apátfalvánál a Maros a határ. Nagyon rövid ez a szakasz. Messze Csíkországból jön, Erdélyből, a Székelyföldről. Egy másik Magyarország roskadozik odaát Trianon alatt… 
Csanádpalotánál a vasúti sínektől 15 méterre állanak a határkövekNagylak is a románoknak jutott, csak a kendergyárat hagyták meg nekünk. Mezőhegyesnél az állami ménesbirtok drótkerítése a határ. A peregi utat felszántották. A battonya-pécskai országút közepére ásták be a határköveket. 
Domegyházáról esténkint sugárzó fényöv látszik. Arad világít ide… 
A románok emeletes laktanyákat építettek errefelé. Nézzük a magyar őrházakat. Viskók, kalibák, sárkunyhók a palotával szemben. Ott szép, tágas szobák, modern fölszereléssel. Itt meghajolva kell a kunyhóba bemenni, a tető lyukas, szűk ablak, egy vaságy. A románok zajosak, lármásak, a magyar őrház környéke csendes és a határőr egymagában, szomorúan jár fel és le. 
Ha a román határőrt megkérdezzük, hogy milyen földön van, kérkedve válaszol: “
Romania-Mare!” (Nagyrománia!) És hozzáteszi: Aici noi suntem domni! (Itt mi vagyunk az urak!)

A Sebes-Körös.- Der Fluss “Sebes-Körös”.-La riviére Sebes-Körös.

 Ha pedig azt kérdezzük tőlük, hogyan élnek, azt felelik: “Suntem seraci, dar traiem bine; stie dracu, de unde vine.”(Szegények vagyunk, de jól élünk, az ördög tudja, miből telik.) 
Az egyik határmenti jegyzőnél szállunk meg. Csontos székely. Beszélni kezd: 
- Bizony, csak máma értjük meg Rákosi Viktor regényét, az “Elnémult harangok”-at. 
1898-ban kiadtak Bécsben egy térképet. Valóságos remekmű volt ez és Nagyromániát ábrázolta. A határ Erdélyt is körülölelte, minden falu és város, minden hegy és víz románul szerepelt rajta. 
Harmincnégy év telt el azóta. És ma a románok elérték céljukat: Nagyromániáról írnak és beszélnek. Az erdélyi hegyek oláhjai leereszkedtek a síkságra. Kitartó és tervszerű munka folyt ellenünk. A legkíméletlenebb harc. A legelső lépésük az volt, hogy a nagyromán törekvést a népben meggyökereztessék. A második, hogy a saját véreiket pénzelték a legmesszebbmenő áldozattal. Lassan megvásárolták a magyar lakosságtól a földeket és ők lettek az urak a birtokokon. A pénzelésben, a nagykedvezményű kölcsönök nyújtásában segédkezett nyújtottak a román bankok. Ilyen volt a vajdahunyadi “Agricola”-bank, a brádi “Crisano”-bank és a szebeni nagyromán bank. A román pópa vezette az új honfoglalást…

Kun László magyar király tornya román területen Körösszegapátinál. – Der Turm des ungarischen Königs Kun László in Körösszegapáti – Le donjon de Ladislas IV, roi de Hongrie, a Körösszegapáti.

A magyar peres ügyek is kezükre játszottak. Jóhiszemű és nagylelkű ítéletek adták alájuk a biztos talajt. Szemben állott az erdélyi bíróságon a román és a magyar. Az ítélet száz esetben kilencvenkilencszer a magyar embert marasztalta el és a zárószövegben mindig ez volt a végszó: a humánus bánásmód vezeti a bíróságot és a nemzetiségek védelme, nehogy azt mondhassa valaki, hogy a magyar kormány elnyomja a kisebbségeket. 
Egy napon üres lett a magyar kúria s a román ült be a magyar birtokba. 
És elnémultak a magyar hangok…. 
Odakinn szél fúj, a hegyek felett villám cikázik… 

Lökösháza határállomás a Budapest-Arad vasúti fővonalon. A sínek mentén két fehér oszlop. Az akácostól ideszögell ki a határ. A baloldalon megszakad a fasor, a földeken át folytatódik a vonal és hogy megerősítsék itt a határt, a románok emeletes laktanyát építettek a sínek mellé. 
A vasúti közlekedés rosszabb, mint a Duna-Tisza közén. Itt nagyobb távolságokat kell leküzdeni. 

GYULÁNÁL a FEHÉRKŐRÖS siet át a határon. A folyó szivattyútelepe román területre esik. A töltés csak a magyar részen gondozott, a románok teljesen elhanyagolják az ármentesítés munkáit.

A határ Biharkeresztesnél.- Die Grenze Bei Biharkeresztes.- La frontiére prés de Biharkeresztes oů elle est marquée par un rang, de tournesols

A töltést nem vetik be fűvel, úgyhogy a víz már sok helyen kikezdte a partot. Áradáskor a románok nem adnak vízjelzést, nem tisztítják a medret és nem törődnek azzal, hogy indolenciájuk a legnagyobb veszélybe sodorhatja a KÖRÖSVIDÉK lakosságát. Az 1925. évi nagy árvízről még ma is borzadva beszél a nép. 
A Hármaskőrös vidéke, egységes vízrendszerével a Nagyföldhöz tartozik. Innen is, túl is színmagyar a vidék. A lakosság földrajzi helyzetéhez alkalmazkodik a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem és a közlekedés. Mindezeknek a főfeltétele, hogy egy, a Nagyalföldhöz koncentrált árvédelme legyen a vidéknek. A trianoni határral tehát nemcsak a földrajzi egységet, nemcsak a színmagyar területet bontották meg, hanem állandó gátat is emeltek a mezőgazdasági, az ipari és kereskedelmi fejlődésnek, de ezenfelül állandó árvízveszedelemben kötötték meg a népet. 

SARKAD alatt a FEKETEKÖRÖST vágja át a határ. Mint CENKEN, itt is megállunk. Arany János szülőfaluja, NAGYSZALONTA, felé nézünk, és mintha hangosabban hallanók bongani Rákosi Viktor haragjait… 
De máris újabb történelmi helyhez érünk. GESZT áll őrt ezen a határvégen… Gróf Tisza István nyugszik itt… Háború, forradalom, Trianon… 
A határ elkerüli Gesztet. 

KŐRÖSSZAKÁLYNÁL tér még a harmadik Kőrös, a SEBESKŐRÖS
KŐRÖSSZEGAPÁTINÁL csonka torony látszik az országútról.

A Szamos. – Der Fluss “Szamos”.- La riviére “Szamos”.

- Miféle torony az? - kérdezzük. 
- A Kun László-torony. 
- Nézzük meg! 
- Megnézhetjük, de nem mehetünk be, mert román területen áll. 
Keresztülvágunk a kukoricáson. Félóra alatt elérjük. Előttünk áll a csonka torony, a határvonaltól 20 méterre. Már omladozik a teteje, megrepedeztek a falai. Baglyok, denevérek tanyáznak benne, alul pedig román granicsárok néznek kifele a réseken. 

BIHARKERESZTES átellenében ÁRTÁND határát metszi a trianoni vonal. Sok helyen még csak barázdaszélességű választóköz sincs, - itt répasor, amott tarlószél, amarrább meg napraforgósorban állították fel a köveket. 
NAGYKEREKI határában hegyek tűnnek fel jobbról, a MESZES-HEGYSÉG látszik távolabb. Látni véljük Erdély kapuját, a KIRÁLYHÁGÓT. A Székelyföld áramlata hullámzik át a mezőn… 
A határ elvonul 
KISMARJA mellett. Itt áll BOCSKAY vára. Romjain megütközik az erdélyi szél, körülöleli, simogatja a határra néző falakat. 
Mintha a magyar történelem sorskeze emelkednék fel a trianoni határokon… 
ESZTERGOM, NAGYCENK, KŐSZEG, JÁK, VELEMÉR, SIKLÓS, MOHÁCS, GESZT, KISMARJA… 
Nagylétáról látjuk az Érmellék lankáit. Színmagyar község neveit halljuk. BIHARDIÓSSZEG, SZENTMIKLÓS, VEDRESÁBRÁNY, MONOSTOR-PETRI, SZÉKELYHÍD, ÉRDEKESERŰ, ÉRSELIND, ÉRTARCSA, ÉRSEMJÉN, ÉRMIHÁLYFALVA, GÁLOSPETRI és SZALACS. Ez a vidék is új Elzász, Erdélyi Elzász. Talán több is annál, mert egy egész külön országot vettek el.

 

Határkő az atyai sűrűben. – Grezstein im Dickicht von Atya.- La borne dans le bocage d’Atya ŕ Csenger.

NYIRÁBRÁNYNÁL a bihari végekről a NYÍRSÉGRE fut a határ. A ritmusos halmokat keresztül-kasul szeli, itt is egységet, összetartozandóságot bont meg. 
VÁLLAJ mellett az AGGERDEI majornál egyenes vonalban északnak szökik a határ, hogy az ECSEDI-LÁPOT messe keresztül. A nagy láptagnak csak három kis része marad meg: a CSICSOR-LÁP, az ÖRDÖNGŐS-LÁP és a TYUKODI-LÁP. A megcsonkítással lehetetlenné vált a láp belvízvezetése is. Az a helyzet állt elő, hogy az árvízelvezetés magyar munkálatai melyek az Ecseti-lápon már földkultúrát teremtettek, teljesen kárbavesztek, mert a láptenger a határ miatt évszázadok előtti állapotba tér vissza. 
CSENGER alatt a SZAMOS érkezik meg a megszállt területről. A határ elszakítja a földeket évszázados kúriáktól, szétvet embereket, testvéreket, apákat és a törzseket egymástól. 
Tősgyökeres magyar nép lakja a Szamos-vidékét. Csodálnivaló magyar nép. Öntudat, méltóság, nemessége ömlik el rajta. “Trianon”-t soha nem ejti ki az ajkán, de belül vérzik a szíve.

Magyar-cseh-román hármashatárkő Garbolcnál – Ungarisch-tschechisch-rumänischer dreier Grenzstein bei Garbolc. –Voici le pilier indiquant les trois frontiéres hongroise, tchécoslovaque et roumaine.

A református pap lát vendégül bennünket Csengerben. Este lapogatjuk a kúria megsárgult jegyzőkönyveit. Fakó írások, mondatok, nevek… “Tűzvész hamvasztotta el egy éjjelen a templomot, a harang leesvén… Török jőve rabolva, pusztítva… Kurucok jöttek és másnap Záhonynak menének…”

Hajnalban három órakor kelünk. A nagytiszteletű úr kopog az ajtón. Hirtelen nem tudjuk, hol vagyunk. 
- Ki az? – kérdezzük. 
- Én vagyok, a magyar pap.

Belénknyilal ez a mondat és néhány percig mozdulatlanul meredünk a szoba sötétjébe. 
- Én vagyok a magyar pap!… Ha minden magyar ezzel a súllyal tudná magyarságát kifejezni, akkor talán nem némultak volna el a magyar harangok….
Mintha Rákosi Viktor Simándi Pálja szólt volna a szoba sötétje mögött, mintha a kopogás siralomház ajtaján hangzanék. 
Nekivágunk a SIMA határnak. Elhagyjuk a SZATMÁRNÉMETI országutat. A határkövet elnyeli az ATYAI nagyrét sűrűje. A legtöbb helyen embermagasságú a bozót és a sás.

Ez itt cseh terület. - Dies hier ist tschechisches Gebiet – zeigt der Mann – hinter seinem Rücken ist ein ungarischer Wirtschaftshof, welcher seinen Boden verlor. – Cet homme indique le territoire techéque, derriére lui il y a une ferme hongroise qui a perdu son domaine.

GARBOLCRA tartunk, a román határon az utolsó magyar közösségbe. Feljebb NAGYHÓDOS fekszik. Keletre, a két község között, végződik a román határ. A TUR- és a HÓDOS- patak összefolyásában a negyedik és egyszersmind az utolsó hármashatárkő áll. A magyar, a román és a cseh végek találkoznak itt. 
A román oldalon hegyekbe ütközik a láthatár. A 
GUTINT keressük és az elveszett bányákat: FELSŐBÁNYÁTKAPNIKBÁNYÁT, és NAGYBÁNYÁT, Magyarország nemesérc telepeit. A Túron túl új vármegye, Ugocsa kezdődik síkságban. A FEKETE-HEGYEN túl a MÁRMAROSI HAVASOK tűnnek fel kék tömegükben BESZKIDEK övével. Nagymagyarország igazi határát keressük bennük. 
A Túr és a Hódos folyása három partot alkot. Ezek mindegyikén egy-egy határoszlop áll. A Túr és a Hódos innenső háromszögében a magyar, jobbra a román oszlop és balra a cseh hármashatároszlop. 
Csak két hátároszlop látszik: a magyar és a cseh. A román hármashatárkövet a sűrűség takarja el. Mindegyik olyan, mint egy síremlék. 
- Menjünk át, hogy a román oszlopot is lássuk. 
- Megtehetjük, a román határőrök ilyenkor nemigen járnak erre. 

Sátoraljaújhelybe nyomulnak a határkövek. – Die Grenzsteine dringen in die Stadt Sátoraljaújhely vor. – Les bornes coupent une partie de la ville Sátoraljaújhely.


 Átugrunk a Hódoson és óvatosan belépünk a sűrűbe. Lassan esteledik. Kis tisztáson almafák között, elénkfehérlik a román határkő. 
Temetői csend. Idehallatszik a víz csobogása. 
A hegyek felé tüzek égnek. Arra vonul a cseh-román határ. 
MÁRMAROSON keresztül a POP IVÁNNAK tart, éppen oly lehetetlenségben, mint a magyar vonalon. 
A közelben ág roppan. Felszökünk. A bokrok hirtelen szétnyílnak. 
- “Staj! Cine es?” (Állj! Ki vagy?) 
Két szuronyos fegyver meredt felénk, két marcona granicsár vad pillantása mered ránk. De arcukon mintha valami ijedtség is megrándulna. 
- Almát szedünk- feleljük nyugodtan. 
Egy ideig bizonytalanul néznek. 
- Mit bámultok? Ti talán még nem szedtetek itt almát? Ne féljetek, marad itt nektek is – szólunk a románoknak. 
A granicsárok lejjebb eresztik a fegyvert. 
- Itt nem lehet almát szedni – felelik. 
- Ne okoskodjatok, nem akarjuk ingyen. Kaptok érte dohányt, meg gyufát. 
A románok közelebb jönnek.

A Szedlák - tanya Sátoraljaújhelyen, itt a kerités a határ. – Hier ist ein Zaun die Grenze. – Voici une haie qui sert de frontičre.

- Hol a dohány? 
- Előbb az almát! 
- Hát szedjetek! – mondják és a fák alá mutatnak. 
Megrakjuk zsebeinket, aztán dohányt és gyufát adunk a két mócnak. 
Mohón nyúlnak érte. 
A dohányt kicsomagolják papírjából és a gyufaskatulyát is szétbontják. 
- Miért szeditek szét? 
- Magyar írás van rajta, ha megtalálják nálunk, megbüntetnek érte. 
Könnyen szabadulunk a két katonától, és gyorsan visszamegyünk a patak felé. Átugorjuk a keskeny vizet és átvágunk a sötétedő réten…

A “hajózható” Ronyva-patak, az elszakított vasútállomással - Die Grenze läuft im Flussbett des “schiffbaren” Ronyva-Baches. – La gare de Sátoraljaújhely annexée ŕ la Tchécoslovaquie. La frontiére passe dans le lit du ruisseau Ronyva.


 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)