//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- VÉRZŐ HATÁROK I.

 


Életrajz

Az esztergomi vár és a bazilika. - Die tausendjähringe Esztergomer Festung und der Dom. - La citadelle millénaire d’Esztergom et la cathédrale.

A Magyar Nemzeti Szövetség felhívása a magyar társadalomhoz

A Magyar Igazság fegyvertársa Vécs Ottó könyvével számottevően és értékesen gyarapszik. E mű kézirata, melyet trianoni kiállításunkon a magyar közönség és számos külföldi látogatónk megismert – mindenkire egyaránt mély benyomást tett, mert végigkalauzolja a szemlélőt a trianoni képtelen határokon és azokat gazdag képsorozatban tárja fel.
A “VÉRZŐ HATÁROK” című mű minden propagandánál meggyőzőbben bizonyítja a helyszínen felvett fényképei révén azt a merényletet, melyet Magyarország ezeréves határai ellen Trianonban elkövettek.
A világ lelkiismeretéhez szól ez a munka és minden vonatkozásában érdemes arra, hogy a magyar társadalom megértéssel fogadja és felkarolja.
A Magyar Nemzeti Szövetség nevében: báró Perényi Zsigmond
országos elnök

 

Az Esztergom-párkányi Dunahíd. - Die Esztergomer Donaubrücke. - Le pont du Donube ŕ Esztergom.

Dieses Buch dokumentiert die Ungerechtigkeit des Friedensvertrages von Trianon. Die Aufnahmen wurden vom Journalisten OTTO VÉCS verfertigt, der die Trianoner ungarische Grenze umwanderte und über seine Reise ein Riportbuch schrieb. Tausend Jahre lang umgaben Ungarn hochwipfelnde Bergketten, heute bilden diese unmöglichen Linien Ungarns Grenze. Jedoch nicht nur Ungarn sondern auch andere Länder leiden unter solch verstümmelten Grenzen. Deswegen erwünscht es der Frieden Europas, dass man diese gewaltsamen und ungerechten Grenzen baldigst aufheben möge.

Nem füstölnek a kémények. – Die Fabrikschlöte rauchen nicht. – Les cheminées de la fabriques ne fument plus.

Dans ce livre il est question des incroyables frontiéres hongroises aprés le traité du Trianon. Vécs Ottó, journaliste, a suivi ces frontiéres et photographié les places les plus frappantes. Le traité du Trianon est le plus cruel et le plus injuste de tous les traités. Les photographies, qui sont originales, servent la documentation, et parce que non seulement en Hongrie, mais dans d’autres pays aussi sont de si monstrueues frontiéres, la paix et le repos de l’Europe exigent la révision.
 

Határvonat.-Grenzbahn.-Train ŕ la frontiére.

I.

ESZTERGOMTÓL OROSZVÁRIG A DUNA MENTÉN

Hosszú és döbbenetes út előtt állunk. Hosszú az út, mert láthatatlan vonalon megyünk, vad csapásokon, - döbbenetes, mert a szörnyűségek ezernyi helyeit járjuk be és egy halálraítélt ország nyílt sebeit, vidékek, városok, falvak és emberek nyomorúságát látjuk lépten-nyomon.
Nem statisztikában, sem kimutatásban vagy történelmi és kultúrfejlődési szempontból keressük az igazságot, hanem a határ szemléltető képeivel, eleven valóságával.

Esztergomból indulunk el, Szent István király szülővárosából. Egy ezredéven át az ország középpontjában állott Esztergom. Ma végvár. Túl a Dunán cseh megszállt terület kezdődik, Párkány községgel. A két partot híd köti össze, mindkét végén sorompó. Megállították az életet. Párkány és vidéke piaca volt Esztergomnak és az ipartelepeknek, amelyek itt egymásután következnek a magyarnak maradt parton. A Duna jobbpartja munkát adott, a ma megszállt terület pedig termőföldet. A Kis-Alföld kezdődik itt. A lakosság színmagyar.

Kémények merednek a magyar parton az égnek, de nem száll fel belőlük füst. Megállt a munka. A túlsó parton termőföldek nyújtózkodnak a láthatárig – ott meg a földművesnép ment tönkre. Nyomorúság, pusztulás, keresetnélküliség és munkahiány itt is, ott is. A határ vágta ketté derékban az életet...
 

A komáromi híd, háttérben a megszállt színmagyar Komárom. – Das besetzte reinungarische Komárom mit der Dunaubrücke. – La ville de Komárom purement hongroise occupée par les Tchéques et son pont.

A magyar parton vezet az esztergom-almásfüzitői vasút. Elhagyjuk az ipartelepeket:Tokodot, Nyergesújfalut, Lábatlant, Piszkét és Süttőt. Szénbányák, cementgyárak és márványbányák. A túlsó községek lakói azelőtt átjártak, mert az itt húzódó vasút az ő vasútjuk is volt. Ma teljesen elzártan élnek, se vasútjuk, se országútjuk.
Almásfüzitő mind a két partnak vasúti központja volt. A túlsó vidék elcsatolásával a vonatok ma csak átvonulásképpen közlekednek Budapest, illetőleg Komárom felé, az esztergomi vasút elágazásával. A megszállt területieket elzárták ettől a vasúti fővonaltól és az itt futó országúttól.

Az elszakítás igazságtalansága Komáromban kiált a legkétségbeejtőbben. Túl a Dunán az ősi KOMÁROM, Jókai városa néz ide. Minden lakója, minden köve, minden pora színmagyar. Az innenső oldalonÚJKOMÁROM fekszik, új városka, ahol a menekültek telepedtek meg. A kiüldözött emberek elvesztették szülővárosukat, közintézményeiket, középületeiket, iskoláikat, templomaikat és temetőjüket, apáik sírjaival együtt.

A túlsó vidéket ARANYKERT-nek nevezik. A CSALLÓKÖZ dúsantermő földjét vesztette el benne az északdunántúli lakosság.

Magyar járőrök az oroszvár-pozsonyi országuton. - Ungarische Wachposten auf der Landstrasse von Rajka-Pozsony. –Une patrouille hongrosie sur la grande route de Presbourg- Rajka.

A Csallóközzel együtt emlegetik a MÁTYUSFÖLDET; mindkettő legmagyarabb vidéke az ezer esztendős Magyarországnak. Foch tábornok a határ megállapításakor számolt ezzel a ténnyel, de a csehek stratégiai érdekből követelték, hogy a Közép-Duna legyen a határ.

Győrnél a SZIGETKÖZ északi felén vonul a trianoni határ, elválasztja a testvérföldeket és éket ver a népek élete közé.

Siralmas képet nyújtanak a szigetközi községek. Mindenütt az elveszett földekről beszélnek. Egyik község harmadrészében, a másik kétharmadrészben vesztette el földjét. Vannak gazdák, akiknek mindene elveszett.

Kettős-birtokosoknak neveznek bennünket, de rosszabb a mi sorsunk a koldusénál is - panaszkodnak a Szigetközben. – Apáról fiúra szállt mindig a mi földünk és most csak azért járunk át, hogy azt megtartsuk, akár könnyel, verejtékkel is.

Hiába megyünk mi át aratni, a csehek annyit számítanak a terményért, amennyit akarnak. Aztán még a tetejébe ráhúzzák a vámot.

Szerencsétlen életünk van - beszélnek tovább. – Azelőtt szép állataink voltak, de mivel rétjeink a Csallóközbe esnek, a legszükségesebb állatot is alig tarthatjuk el. Senki sem törődik a mi bajainkkal, senki sem jön ide, hogy lássa a mi nyomorúságunkat.
 

Magyar-osztrák-cseh hármashatárosz-lop. –Der ungárisch-österreichisch-tschechische dreier Grenzstein (Triangulierungszeichen) inmitten eines Ackers.-Volidŕ une borne au milieu d’un champ qui marque trois frontiéres: celles de la Hongrie,
de l’Autriche, de la Tchecoslovaquie.

Földjeink rosszak, vízjárta mind és nem tudunk védekezni. Hitelt nem kapunk és így az is elvész, ami még megmaradt.

A falvakban sok a düledező ház. Egy újabb árvíz valamennyit elsodorja. Nádfödeles viskók. Ajtajukra egy-egy cédulát ragasztott a nyomorúság. Váltót…

Nem bírják már sokáig. Egy nap kialszanak majd a tűzhelyek, az ajtók kifordulnak sarkaikból és mocsár fogja elnyelni a szigeti letelepülés ezeréves nyomait.
ÁSVÁNY, LIPÓT, DUNAREMETE, KISBODAK, DARNÓ, CIKÓLLASZIGET, SÉRFENYÖSZIGET, és DOBORGASZIGE tíz év gyötrelmeinek haláltusáját vívja a Szigetközben. Utolsó erőfeszítéssel sikoltanak: Igazságot!…

Nap-nap után RAJKA felé fordulnak, tűzjeleket várnak. Rajka eredete a rómaiak korára nyúlik vissza. A mai OROSZVÁR (Urosz vára) helyén épült római várnak egyik előőrse volt. A katolikus templom tornya római katonai őrtoronyul szolgált és tetejéről tűzjeleket adtak régen a pozsonyi várnak.

http://franka-egom.ofm.hu/trianon_2006/verzo_hatarok/vecs_otto_trianon.htm

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!