//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Papp Vilmos Ketten a XX.
századi magyar gályarabok
közül Gulyás Lajos és Cseh Benő

 

 

Papp Vilmos

Ketten a XX. századi magyar „gályarab” prédikátorok közül

Confessio 2016/3

Gulyás Lajos

(1918–1957)

A hűséges barát és szolgatárs: Kövy Zsolt nemcsak emléket állít a hit és hazaszeretet mártírjának (Hazádnak rendületlenül, Kálvin Kiadó, 1999), de történészként lépésről lépésre nyomon követi azt az életutat, mely a győri börtön bitófáján ért fájdalmas véget. A győri börtönudvarról is látható a református templomtorony csillaga. Ez utat mutat! Meghátrálásra nemcsak a bitófa sejtelme, de a hízelgő forint és autómárka is késztethet… Halálosan komoly intelem a „Légy híve mindhalálig…” Csak az üdvözül, aki mindvégig állhatatos. 1957. december 31-én reggel Gulyás Lajos levéli lelkipásztor elindult a hűségesek útján. Előtte 30-án este néhány elbukott „klerikus” átvette a legmagasabb állami kitüntetéseket. A „hatalom” egyik kezében „alma,”, a másikban „korbács”.

Gulyás Lajos lelkipásztor és vádlott társai ügyében még megismerésre várnak Pataky László győri lelkész feljegyzései és szóbeli közlései is. Hiszen többször is volt alkalma találkozni a fogollyal. Tőle tudjuk, hogy a szovjet Viszinszkijt példaképének tartó véres szájú, szadista ügyész: Grátz Endre érvényesülése „nagy lehetőségének” tartotta a pert.

Ismernünk kell Levél, Mosonszentjános, Mosonmagyaróvár ötvenes évekbeli társadalmi légkörét. Mi, maiak, hajlamosak vagyunk arra, hogy a kései „pán-európai piknik” romantikus csengésű nevéből kiindulva nézzük e térséget. Akkoriban ez volt az első számú határsáv. Ez jelent szögesdrót akadályokat, spanyol lovasokat, bunkereket, aknamezőket, elektromos zárat, nyomozókat, kémelhárítókat, besúgók tömegét. Valamennyi az „emberarcú” szocializmus találmánya… Ez a szocialista világtábor a „béketábor” védő övezete. A besorozott határőrök folyamatos pánikban élnek. Ha agyonlőnek valakit, két hét szabadságra jogosultak. Ha áteresztenek valakit: hadbíróságra kerülnek. (Még saját tisztjeiket is agyon kellett lőniük, ha azok ügyetlenül provokáltak…) Naponkénti tesztkérdés volt: „Mit csinálsz, ha anyád jön?” – A válasz: agyonlövöm.

Ilyen körülmények között a református lelkipásztor állandó megfigyelés alatt állott. Napirenden provokálták őket. (Ezt e sorok írója személyesen és sokszorosan megtapasztalta.) (…)

Gulyás Lajos öntudatos gazdacsalád sarja. Otthon megtanulta, mi a munka, mi a becsület, miként és mikor kell helytállani. Losonc és Pápa neveltje. Így jól tudja, hogy mivel tartozik hazájának, nemzetének. Jézusát is jól ismerte, amikor elvállalta a 75 lelkes balatonszepezdi eklézsia gondozását.

1944-ben üldözött zsidókat mentett. Ezért a nyilas uralom kezdetével letartóztatták. A „felszabadulás” után szintén üldözötteket mentett. Félmillió ember kivégzését követelő stréber újságíró kijelentéseit ítéli el napilapban. Emiatt Népbíróság elé kerül. Ez azonban akkor még felmentette. Kisgazdapárti országgyűlési képviselőnek választották meg. Pártjával együtt őt is ellehetetlenítette a tankokra számító Magyar Kommunista Párt.

Amikor pedig konventi urak körlevelet adnak ki azért, hogy a templomokban tiltakozzanak az amerikai négerek és Makariosz ciprusi érsek sorsa miatt, 1956. május 23-án Pápán lelkészértekezleti beszédben vall hitet (állami és egyházi felsőbbség jelenlétében). „Milyen hit az, amely hangos tiltakozásra készteti a magyar református egyházat pl. Makariosz érsek deportálása miatt és ugyanakkor egy halk aggodalmaskodó sóhajt sem csal ajkunkra afölött, hogy évről évre szaporodik a megkereszteletlen magyar gyermekek száma… [Ui. durván megfenyegették a szülőket arra az esetre, ha gyermekeiket a szent keresztségben részeltetik.] Úgy gondolom, hogy az amerikai négerek és minden amerikai lelki pusztulásáért Isten az amerikai keresztyéneket, de minden magyar lélek kárhozatra jutásért elsősorban minket, magyar pásztorait von Ítéletre…” – Ettől fogva Gulyás Lajos célkeresztben volt.

A mosonmagyaróvári sortűz minden részletében ismert. Az agyonlőtt civilek száma több mint száz. A sebesülteké ennek többszöröse. Itt egy alvilági, ördögi tömeggyilkosság történt. (Ehhez hasonló esetekért a volt Jugoszláviából a hágai nemzetközi bíróság elé vitték az elkövetőket!) Ilyen „megtorlásokat” az őrült Hitler rendelt el a II. világháború során.

Gulyás Lajos a népirtást követő napon érkezett vissza szülőföldjéről, a Felvidékről, lelkipásztori tekintélyével próbálta csendesíteni a méltán felháborodott város bosszúvágyát. Az egyik határőrtisztet gépkocsival menekítette ki a lincselő tömeg kezéből. Ez a bizonyos Máté Lajos nevű tiszt – ismerve a „pacifikáció” menetrendjét – a szovjet megszállást követően személyesen kérte megmentőjét, hogy azonnal meneküljön nyugatra. A lelkipásztor jó cselekedete és ártatlansága tudatában a helyén maradt. Nem sok idő múltán elkezdődött a kommunista bosszúhadjárat. A megye minden értelmiségi csoportjából egy-egy személyt kiszemeltek és halálra ítéltek. Máté Lajos mentőtanúskodását elutasította a bíróság. A kilenc halálraítélt földi maradványait 1990-ben találták meg Sopronkőhidán. A „hatalmasok” még ekkor is akadályozták az exhumálást.

Kövy Zsolt írja: „Többen állítják, hogy halála pillanataiban a hazáját éltette. Ezzel testamentumot írt megkötözött kezekkel is, az Isten, az élet, az egyház, a haza szeretetének testamentumát.”

 

Cseh Benő

(1907–1985)

1985. március 30-án búcsúztatták el a sárközi templomok legnagyobbikából, a decsiből. A gótikus falak között hatalmas gyülekezet énekelte a „Tebenned bíztunk” hitvallását. A ravatalt lelkipásztorok nagy serege vette körül. Ritkán fordul elő, hogy három eklézsia együtt búcsúztatja lelkészét. Külön autóbusszal érkeztek a tengeliciek, meg a galambokiak.

Tengelicnek Cseh Benő volt az első lelkésze. Galamboknak viszont ő volt az utolsó lelkipásztora. (…) Miért búcsúztatják Cseh Benőt Decsen? Tengelic és Galambok közötti időben 14 éven át Decs feledhetetlen lelkipásztora volt!

Cegléden született. A budapesti Teológián szerezte lelkészi képesítést 1927–1931 között. A Tolna megyei Tengelicen – hatalmas sváb környezetben – kapott lehetőséget gyülekezet szervezésére, templom építésére, a szó szoros értelmében egyházalapításra. Temploma 1940-ben készült el, és 729 lélek gyűlt egybe Tengelicről és környékéről. Még 50 év után is egy autóbuszra való gyászoló híve jött el a végtisztességtételre.

1950-ben ment a közeli Decsre. Családi kötelékek is fűzték ide. Az ő idejében a decsi eklézsia 1548 lelket számlált. A falu nemcsak népművészetéről volt híres, hanem református szellemiségéről is. A Sárköz központi települése. Idejövetele után lángolt fel legerősebben a kommunizmus dühe az egyház ellen. Ez azonban itt nem tehetett sok kárt, mert a hívek nagy része tudta jól, Kiben hisz, s azt is, hogy Kinek hisz. (E sorok írója 1951-ben sárközi legátus volt Karácsony ünnepén, s bizony, elakadt a hangja a tömött templom és a szép népviselet láttán…) Ámde itt már viszonylag közeli a Jugoszláviával kapcsolatos határsáv. Ez pedig az ország peremvidékein tönkretette az emberek életét. Egyrészt folytonos feszültséget jelentett, másrészt irtózatos pénzeket vont el a köztől. Mindkettőt a közember sínylette meg. Megjátsszák a kémelhárítást… Senki nem tudja, hogy őt ki ellenőrzi. A bizalmatlanságtól felbomlanak az ősi közösségek. Előbb Tito a „láncos kutya”, a műellenség, majd a kapitalizmus és a NATO.

A fővárosban – de a vidéken is – ez idő tájt folynak a tömeges kivégzések. A forradalom még a saját fiait is felfalja. A kommunista igazságügyminisztert, Ries Istvánt is az ÁVO-n verik agyon. Terítékre kerül Pálfy altábornagy, a kegyetlen Katonapolitikai Osztály hírhedt vezetője is. Sor kerül a belügyminiszterre, Rajk Lászlóra. Rajk László pedig állítólag a Sárközben szokott találkozni titoista vezetőkkel.

Miután Cseh Benő 14 éven át Decs lelkipásztora, közismert és megbecsült ember. A Rajk-ügy perifériáján még őt is meggyanúsítják. Ha ismeri Sárközt, akkor nyilván tudomása lehet arról, hogy mit tesz a közelben – ha tesz – a magyar belügyminiszter meg a jugoszláv kollégái. Mindenesetre a gyanúsítgatást nem kerüli el.

Tolnát egyébként s nagyítóüveggel lesik. Mint utólag kiderült, volt egy tanácselnök, aki rádión hetenként tájékoztatta a Szabad Európa Rádiót, hol innen, hol onnan, gépkocsiról. Elfogni sohasem tudták. Mire bemérték, már eltűnt. Ámde a Tolna megyei ÁVO körül szorult a hurok, hogy eredménytelenek az ügy felderítésében. Nosza, produkáltak eredményt. Letartóztatták az összes bátaszéki lelkészt. Ezzel még a klerikális reakció ellen is eredményesen harcoltak. Nyilván ők a kémek. A perben Székely Dezső, Bátaszék nagy hatású református lelkészét (a Rákosi időben 75 százalékos volt a hittan beiratkozás!) 15 évre ítélték. Súlyosan esett a latba, hogy öt éven át tanult a genfi egyetemen.

Mivel pedig Decs Bátaszék közelében van, s a két szomszédos és ráadásul tanult lelkész kereste egymás társaságát, e kapcsolat is árnyékot vetett Cseh Benőre. Így esett meg, hogy sok évi decsi szolgálat után (magától sohasem hagyta volna ott!) letartóztatták, elhurcolták és elítélték. A csoportot összeesküvéssel és hazaárulással vádolta a szocialista ügyész. Cseh Benő ötöd rendű vádlott volt a csoportban. Négyévi börtönt, jogvesztést, vagyonelkobzást mért ki reá a bíróság. A márianosztrai börtönbe került. Erre mondták, hogy ott még a madár sem jár. Ámde ha elolvassuk egy volt rabtársa – Bán István lelkész – írásos visszaemlékezését, azt is megtudhatjuk, hogy Cseh Benő a szőnyegszövő műhelyben dolgozhatott. „Nagyon nyugodt szívvel, békésen töltötte napjait velünk együtt…” 1963-ban szabadult amnesztiával. Decsre azonban már nem térhetett vissza. (…)

A vas-zalai egyházmegye galamboki egyházközségébe helyezték, ahol akkoriban halt meg a lelkész. 1964. február 29-én foglalta el állását, és hamarosan, március 15-én volt a beiktatása. Ő akkor még nem sejthette, hogy ő lesz az utolsó lelkész Galambokon. Hamarosan közmegbecsülésnek örvendhetett. Igehirdetéseire lelkiismeretesen, alaposan felkészült. Mondják róla, hogy szenvedélyes igehirdető volt, aki nem papírról leste a mondanivalóját. Szívből és értelemmel szólt, megragadta még a más vallásúakat is.

Miután neki magának nem volt gyermeke, és nagyon szerette a gyermekeket, következésképpen mindent elkövetett annak érdekében, hogy a falu református gyermekei hívő és gyakorló keresztyének legyenek az ateista iskolai oktatás ellenére is. Bibliatanulmányaival sokszor szolgált a vas-zalai egyházmegye lelkészértekezletein. A szomszédos nagykanizsai egyházközség, amely a Dunántúl egyik legelevenebb eklézsiája, gyakran meghívta evangelizációs vagy úrvacsorai előkészítő alkalmakra.

Ámde ő nemcsak a szavak embere volt. (Noha a legnagyobb tett az evangélium hirdetése még a legnehezebb időkben is!) Akkor is helytállt, amikor természeti katasztrófa fenyegette híveit. Temetésekor a decsi kurátor – mint legmaradandóbb emléket – azokat a napokat idézte fel, amikor a Duna elöntéssel fenyegette a települést. A lelkipásztor „velünk együtt állt a gáton”!

1980-ban ment nyugalomba – főleg egyre súlyosbodó betegsége okán. 16 év és 10 hónap galamboki szolgálat után. Budapesten a Schweitzer Albertről elnevezett Otthonban lehelte ki lelkét.

Annak idején Decsen, elhurcolása előtti utolsó szolgálata egy temetés volt. Igehirdetésének alapigéje a 33. zsoltár 16-18. versei voltak. Ugyanez az Ige hangzott el az ő temetésén is. (Így megjegyezte a gyülekezet!) 25 év után elmondták utódának, aki sohasem találkozott vele személyesen. „Ámde az Úr szemmel tartja az Őt félőket, az Ő kegyelmében bízókat.” Tengelicen, Decsen, Márianosztrán, Galambokon és mindenütt.

Papp Vilmos

 

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!